Gemert-Bakel

Ridderplein Gemert
Ridderplein te Gemert
Credit
Wikimedia Commons - G. Lanting
63
63
147

Gemeente Gemert-Bakel
Ridderplein 1, 5421 CV Gemert
Postbus 10.000, 5420 DA Gemert
0492-378 500
gemeente@gemert-bakel.nl
www.gemert-bakel.nl

Gemert-Bakel is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen in de Peelrand en de Peelkern. De gemeente bestaat uit de dorpskernen Gemert, Bakel, Handel, Milheeze, De Mortel, De Rips en Elsendorp. 

Monumentenlijst

Gemeente Gemert-Bakel kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Kerkstraat 32 te Gemert
Kerkstraat 32 te Gemert
Wikimedia Commons - John Scholte

Monumentenzorg Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De gemeente beoordeelt of uw woning de kwaliteiten (schoonheid, ouderdom, zeldzaamheid, gaafheid/herkenbaarheid, kenmerkendheid en uniciteit) heeft voor een monument. Dit doet zij op basis van een advies van de monumentencommissie. In de erfgoedverordening kunt u meer lezen over de regelgeving voor monumenten in deze gemeente. 

Monumentenschildje

De monumenten maken de gemeente Gemert-Bakel tot een unieke plek. De gemeente heeft een eigen monumentenschildje voor monumenten. Bent u eigenaar van een rijksmonument, dan ontvangt u een blauw schildje. Indien u eigenaar bent van een gemeentelijk monument ontvangt u rood schildje.

Gemeentelijk monument schildje
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna). De gemeente stimuleert daarbij lokale initiatieven om te verduurzamen. Wilt u meer informatie? Ga naar Duurzaam Gemert-Bakel.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Monumentenspaarfonds

Monumenteneigenaren kunnen een deel van hun betaalde onroerende zaakbelasting als subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor het onderhoud aan het monument. 

Bent u de nieuwe eigenaar van een monument of word je eigendom aangewezen als gemeentelijk monument?  Dan kunt u lid worden van de Monumentenwacht Noord-Brabant. Het abonnement en de inspectiekosten van de monumentenwacht betaalt de gemeente. Neem hiervoor contact op met de beleidsmedewerker Beeldkwaliteit en Monumenten.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Gemert-Bakel

Gemert-Bakel staat bekend als het land van de peel, een afgegraven hoogveengebied op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Bakel is gelegen aan de oude doorgaande weg van Empel naar Roermond. In Bakel is ook één van de oudste parochies van Noord-Brabant gelegen, tegenwoordig de St.Willibrorduskerk. 

St.Willibrorduskerk te Bakel
St.Willibrorduskerk te Bakel
Wikimedia Commons - Havang(nl)

Sinds de 13e eeuw is Gemert een Commanderij van deze Ridderorde (Duitse Orde), die in heel Europa uitgestrekte bezittingen had en uitgroeide tot een van de meest invloedrijke organisaties van de late middeleeuwen en ook daarna. Gemert bleef tot de Franse inval een soevereine, vrije, neutrale heerlijkheid. De Rips en Elsendorp zijn ontginningsdorpen ontstaan door de ontginning van de Peel door De Nederlandse Heidemaatschappij.

Meer monumenten informatie

Naar boven