Gemert-Bakel

Ridderplein Gemert
Ridderplein te Gemert
Credit
Wikimedia Commons - G. Lanting
63
63

Gemeente Gemert-Bakel
Ridderplein 1, 5421 CV Gemert
Postbus 10.000, 5420 DA Gemert
0492-378 500
gemeente@gemert-bakel.nl
www.gemert-bakel.nl

Gemert-Bakel is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, gelegen in de Peelrand en de Peelkern. De gemeente bestaat uit de dorpskerken Gemert, Bakel, Handel, Milheeze, De Mortel, De Rips en Elsendorp. 

Monumentenlijst

Gemeente Gemert-Bakel kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Kerkstraat 32 te Gemert
Kerkstraat 32 te Gemert
Wikimedia Commons - John Scholte

Monumentenzorg Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De gemeente beoordeelt of uw woning de kwaliteiten (schoonheid, ouderdom, zeldzaamheid, gaafheid/herkenbaarheid, kenmerkendheid en uniciteit) heeft voor een monument. Dit doet zij op basis van een advies van de monumentencommissie.

Afbeelding
Toolbox

Monumentenspaarfonds

Monumenteneigenaren kunnen een deel van hun betaalde onroerende zaakbelasting als subsidie aanvragen. Deze subsidie is bedoeld voor het onderhoud aan het monument. 

Bent u de nieuwe eigenaar van een monument of word je eigendom aangewezen als gemeentelijk monument?  Dan kunt u lid worden van de Monumentenwacht Noord-Brabant. Het abonnement en de inspectiekosten van de monumentenwacht betaalt de gemeente. Neem hiervoor contact op met de beleidsmedewerker Beeldkwaliteit en Monumenten.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

De gemeente Gemert-Bakel stimuleert en investeert in een duurzame toekomst, een fijne leefomgeving voor onze kinderen (en de generaties erna). Doe de Zelfscan Duurzaam Monument en kijk welke mogelijkheden er voor uw monument zijn. De gemeente stimuleert daarbij lokale initiatieven om te verduurzamen. Wilt u meer informatie? 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een wijziging van een monument is meestal een omgevingsvergunning vereist. Er wordt dan getoetst of er geen monumentale waarden verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?

Geschiedenis Gemert-Bakel

Gemert-Bakel staat bekend als het land van de peel, een afgegraven hoogveengebied op de grens van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Bakel is gelegen aan de oude doorgaande weg van Empel naar Roermond. In Bakel is ook één van de oudste parochies van Noord-Brabant gelegen, tegenwoordig de St.Willibrorduskerk. 

St.Willibrorduskerk te Bakel
St.Willibrorduskerk te Bakel
Wikimedia Commons - Havang(nl)

Sinds de 13e eeuw is Gemert een Commanderij van deze Ridderorde (Duitse Orde), die in heel Europa uitgestrekte bezittingen had en uitgroeide tot een van de meest invloedrijke organisaties van de late middeleeuwen en ook daarna. Gemert bleef tot de Franse inval een soevereine, vrije, neutrale heerlijkheid. De Rips en Elsendorp zijn ontginningsdorpen ontstaan door de ontginning van de Peel door De Nederlandse Heidemaatschappij.

Naar boven