Geldrop-Mierlo

Groote_heide - Chris Peel
Groote heide
Credit
Wikimedia Commons - Chris Peel
42
42

Gemeente Geldrop - Mierlo
De Meent 2
5664 GC Geldrop
www.geldrop-mierlo.nl
040 - 2893893

Geldrop-Mierlo is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Naast de dorpen Geldrop en Mierlo bestaat de gemeente uit het dorp Hoog Geldrop en de gehuchten, buurtschappen en natuurgebieden.

Monumenten

De gemeente Geldrop-Mierlo  kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Geldrop, molen 't Nupke - G. Lanting
Geldrop, molen 't Nupke
Wikimedia Commons - G. Lanting

Monumentenzorg Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Er zijn 3 soorten subsidies voor gemeentelijke monumenten:

  1. Iedere eigenaar van een gemeentelijk monument wordt een abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant aangeboden met een driejaarlijkse bouwkundige inspectie.

  2. Tegemoetkoming in de legeskosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

  3. Financiële bijdrage ten behoeve van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten. 

Voor welke kosten kan ik een financiële bijdrage aanvragen?

  • Schilderwerk: € 225,- per pand
  • Beplanting: € 2,25 per m² met een maximum van € 500,-
  • Luiken: € 13,50 per m² met een maximum van € 460,-
  • Dakbedekking: € 13,50 per m² (riet), € 7,- per m² (pannen) met een maximum van € 4.600,- per pand
  • Kozijnen € 7,- per meter met een maximum van € 1.365,-
  • Gevelherstel & gevelverbetering 20% van kosten met een maximum van € 2.725,-
  • Sloop bijgebouwen € 4,50 per m³ met een maximum van € 900,- per pand

Per aaneengesloten periode van vijf jaar kan een financiële bijdrage geclaimd worden, van maximaal € 4.000. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Rijksmonumenten in de gemeente Geldrop-Mierlo

Naar boven