Geldrop-Mierlo

Groote_heide - Chris Peel
Groote heide
Credit
Wikimedia Commons - Chris Peel
42
42
68

Gemeente Geldrop - Mierlo
De Meent 2
5664 GC Geldrop
www.geldrop-mierlo.nl
040 - 2893893

Geldrop-Mierlo is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Naast de dorpen Geldrop en Mierlo bestaat de gemeente uit het dorp Hoog Geldrop en de gehuchten, buurtschappen en natuurgebieden.

Monumenten

De gemeente Geldrop-Mierlo  kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Geldrop, molen 't Nupke - G. Lanting
Geldrop, molen 't Nupke
Wikimedia Commons - G. Lanting
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Geldrop-Mierlo kent 1 beschermd gezicht: Rijksbeschermd dorpsgezicht 't Broek. Het gehucht Broek behoort tot een nederzettingstype, dat eens in grote getale voorkwam op de zandgronden van Brabant, de zogenoemde 'plaatse met langrepelakker'.

Monumentenzorg Geldrop-Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Onderzoek

Erfgoedkaart

De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft voor een aantal gemeentes een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd en in beeld gebracht door middel van de Erfgoedkaart. 

Wilt u meer weten over het beleid met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie in gemeente Geldrop-Mierlo? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het platform Geldrop Mierlo Duurzaam helpt inwoners met tips en advies om hun woning te verduurzamen.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u voor subsidie in aanmerking komen. Er zijn 3 soorten subsidies voor gemeentelijke monumenten:

  1. Iedere eigenaar van een gemeentelijk monument wordt een abonnement op de Monumentenwacht Noord-Brabant aangeboden met een driejaarlijkse bouwkundige inspectie.

  2. Tegemoetkoming in de legeskosten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

  3. Financiële bijdrage ten behoeve van onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten. 

Voor welke kosten kan ik een financiële bijdrage aanvragen?

  • Schilderwerk: € 225,- per pand
  • Beplanting: € 2,25 per m² met een maximum van € 500,-
  • Luiken: € 13,50 per m² met een maximum van € 460,-
  • Dakbedekking: € 13,50 per m² (riet), € 7,- per m² (pannen) met een maximum van € 4.600,- per pand
  • Kozijnen € 7,- per meter met een maximum van € 1.365,-
  • Gevelherstel & gevelverbetering 20% van kosten met een maximum van € 2.725,-
  • Sloop bijgebouwen € 4,50 per m³ met een maximum van € 900,- per pand

Per aaneengesloten periode van vijf jaar kan een financiële bijdrage geclaimd worden, van maximaal € 4.000.

Wilt u meer lezen over de voorwaarden? Lees dan de Beleidsregel Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Monumenten in de gemeente Geldrop-Mierlo

Naar boven