Eersel

Knegsel Boerderij
Knegsel Boerderij
Credit
Gemeente Eersel
51
51

Gemeente Eersel
Bezoekadres: Dijk 15,  5521 AW Eersel
www.eersel.nl
T: 0497 - 531300
E: gemeente@eersel.nl

Gemeente Eersel is gelegen in de provincie Noord-Brabant. De regio wordt ook de Kempen genoemd. De hoofdplaats Eersel is een van de Acht Zaligheden in de regio. Daarnaast zijn de plaatsen Duizel, Knegsel, Steensel, Vessem en Wintelre in de gemeente gelegen.

Monumenten

Gemeente Eersel kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. De markt en een gedeelte van het Hint is daarbij een beschermd dorpsgezicht. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Eersel markt_ 2021
Eersel markt
Gemeente Eerstel

Meer informatie over monumenten in de gemeente Eersel

Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde Stads en dorpsgezicht gemeente Eersel

Het gebied rondom de Markt te Eersel is aangewezen als Rijksbeschermd dorpsgezicht. 

Voor bouwen, verbouwen of slopen in een beschermd stads- en dorpsgezicht gelden andere regels dan voor normale bouw– of verbouwplannen in gebieden zonder beschermde aanwijzing. De eisen vanuit de bouwregelgeving voor het bouwen in beschermde gezichten zijn op enkele punten strenger dan bij gebieden zonder aanwijzing.

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Beesel stelt monumentenschildjes beschikbaar voor gemeentelijke monument. Woont u in een gemeentelijk monument en heeft uw pand nog geen eigen monumentenschildje? Dan kunt u er één aanvragen bij de gemeente. 

Monumentenzorg Eersel

De gemeente Eersel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Kapel te Eersel
Kapel te Eersel
Gemeente Eersel
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Eersel hecht veel waarde aan duurzaamheid, een thema dat de afgelopen jaren steeds hoger op de mondiale, landelijke, provinciale en ook de gemeentelijke agenda is gekomen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

KempenEnergie is een energievereniging die energie willen besparen en hun energie zelf en duurzaam willen opwekken. 

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. De Ruimtelijke kwaliteitscommissie adviseert in opdracht van het college van burgemeester en wethouders over welstand, monumenten en andere ruimtelijke vraagstukken. 

Een omgevingsvergunning voor het wijzigen, verstoren e.d. van een monument is gratis. Soms is voor wijzigingen aan een monument ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen nodig. Aan deze activiteit zijn wel kosten verbonden. Zie hiervoor de legesverordening

Heeft u verbouwplannen?

Geschiedenis Eersel

Ongeveer 3.500 jaar geleden (bronstijd) werd het gebied van het huidige Eersel voor het eerst bewoond en ontgonnen door de “grafheuvelbouwers”. De Franken vestigden zich rond 700 opnieuw in de streek. Zij woonden waar hoge en lage gronden dicht bij elkaar lagen. Eén van deze hoge gronden was Ereslo. Vanaf deze tijd is er sprake van een overheidsgezag in de streek. De oudst bekende geschreven vermelding van Eersel vinden we in het Liber Aureus van de Abdij van Echternach en stamt uit 712. Tot ongeveer in het jaar 1000 behoorde Eersel tot het graafschap Taxandrië. Hierna kwam het onder invloed van de graaf van Gelre. 

Naar boven