Echt-Susteren

Kasteel Verduynen te Echt - Peter van der Wielen
Kasteel Verduynen te Echt
Credit
Wikimedia Commons - Peter van der Wielen
61
61

Gemeente Echt-Susteren
Bezoekadres: Nieuwe Markt 55, 6101 CV Echt
www.echt-susteren.nl
0475 - 478 478
info@echt-susteren.nl

Echt-Susteren is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg. Het is samen met de naastgelegen gemeente Sittard-Geleen, Vaals en Gulpen-Wittem een van de gemeenten in Nederland die aan zowel Duitsland als België grenzen. Echt-Susteren kent een rijke historie, die terug te zien is in de vele monumentale panden: prachtige authentieke hoeves, 18e eeuwse panden en oude molens.

Monumenten

De gemeente Echt-Susteren kent alleen rijksmonumenten. Een rijksmonument is in Nederland een bouwwerk, object, of het restant daarvan, dat van algemeen belang is. Dat kan zijn omdat een gebouw heel mooi is, betekenis heeft voor de wetenschap of van cultuurhistorische waarde is.

Echt_(Echt-Susteren)_kerk_noordwestzijde - Havang(nl)
Echt (Echt-Susteren) kerk noordwestzijde
Wikimedia Commons - Havang(nl)

Monumentenzorg Echt-Susteren

De gemeente Echt-Susteren zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Om de mogelijkheden inzichtelijk te maken zijn alle Limburgse gemeenten gezamenlijk het initiatief Nieuwe Energie in Limburg gestart. Hier krijgt u tips over hoe u zelf aan de slag kunt gaan en welke financieringsmogelijkheden er zijn. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

De provincie Limburg stelt een stimuleringsregeling ‘’Duurzaam Thuis’’ beschikbaar om de verduurzamende maatregels mogelijk te maken. Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Bekijk ook en Energiesubsidiewijzer of u wellicht in aanmerking komt voor een subsidie of andere financiële tegemoetkomingen. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. U hebt voor meer zaken een omgevingsvergunning nodig.

Een bouwhistorisch onderzoek leert u veel over de geschiedenis van uw pand. Het kan u helpen een goed plan te maken. Kijk op voor meer informatie op de website van de monumentenkennisbank of de monumentenwacht

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Vooroverleg of principeverzoek

Heeft u een bouwplan dat in strijd is met het bestemmingsplan? Of wilt u zeker weten of uw plan wel haalbaar is? Dan kunt u uw bouwplan eerst globaal laten toetsen voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Dit heet 'vooroverleg' of 'principeverzoek'. Om te bepalen welke van deze twee procedures het beste bij uw plan aansluit neemt u telefonisch contact op met de gemeente.

Het vooroverleg is een informeel traject waarbij de gemeente uw bouwplannen vooraf toetst aan twee belangrijke wettelijke kaders: het bestemmingsplan en de redelijke eisen van welstand. 

Het principeverzoek is een officieel traject wanneer u bijvoorbeeld een groter initiatief heeft (zoals bijvoorbeeld een bouwplan of gebruikswijziging) dat niet past in het geldende bestemmingplan.

Er zijn kosten verbonden aan zowel een vooroverleg als een principeverzoek. 

Geschiedenis Echt-Susteren

He gebied van de gemeente Echt-Susteren kent een lange bewoningsgeschiedenis. De oudste vondsten gaan terug tot in de prehistorie. Ook in de Romeinse periode werd het gebied bewoond. De Sint-Amelbergabasiliek is een van de oudste kerken van ons land. Susteren heeft een belangrijke rol gespeeld in de bekering van Zuid-Nederland. Susteren is nog steeds een bedevaartoord voor mensen met gebitsproblemen en iedere zeven jaar vindt er een heiligdomsvaart plaats.

 

Naar boven