Druten

Korenmolen De Drie Waaien - DF Blom
Korenmolen De Drie Waaien
Credit
Wikimedia Commons - DF Blom
45
45

Gemeente Druten
Heuvel 1
6651 DA Druten

Postbus
Postbus 1
6650 AA Druten

www.druten.nl
info@druten.nl
088 432 70 00 

Druten is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. Naast Druten bestaat de gemeente uit nog vier kerkdorpen: Afferden, Deest, Horssen en Puiflijk. Daarnaast bestaat Druten ook uit de gehuchten Molenhoek en Neersteind.

Monumenten

De gemeente Druten kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Deest (Druten) Rijksmonument 14158 De Oude Dries Kweldam 38 - Havang(nl)
Deest (Druten) Rijksmonument 14158 De Oude Dries Kweldam 38
Wikimedia Commons - Havang(nl)

Monumentenzorg Druten

De gemeente Druten zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan kunt u subsidie aanvragen voor onderhoud of restauratie van uw monument. Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Restauratie
De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele restauratie kosten met een maximum van € 8.690 per monument. Voorwaarden zijn o.a. dat het sobere en doelmatige werkzaamheden betreft en dat er niet binnen een periode van 10 jaar vóór de aanvraag met geldelijke steun van overheidswege dezelfde voorzieningen aan het monument zijn getroffen 

Onderhoud
De onderhoudssubsidie bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 3.190 per monument. De kosten voor een lidmaatschap en de inspectiekosten van de Stichting Monumentenwacht Gelderland kunnen eveneens worden meegenomen in een subsidieaanvraag.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven