Drimmelen

Straat in Drimmelen - G. Lanting
Straat in Drimmelen
Credit
Wikimedia Commons - G. Lanting
58
58

Gemeente Drimmelen
Park 1
4921 BV Made

Postadres
Postbus 19
4920 AA Made

www.drimmelen.nl
gemeente@drimmelen.nl
140162

Drimmelen is een dorp in de gemeente Drimmelen in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Drimmelen ligt aan de Amer, die het van Nationaal Park De Biesbosch scheidt. De Biesbosch behoort voor een aanzienlijk deel tot de gemeente Drimmelen. Drimmelen is voor velen de toegangspoort tot de Biesbosch. Er is een haventje en een jachthaven en bovendien kan men bootjes huren om de Amer over te steken en de Biesbosch in te trekken.

Monumenten

De gemeente Drimmelen kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Woonhuis, Herengracht 8, Drimmelen - Ruud Morijn
Woonhuis, Herengracht 8, Drimmelen
Wikimedia Commons - Ruud Morijn

Monumentenzorg Drimmelen

De gemeente Drimmelen zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie, deels verduurzaming

Als u eigenaar bent van een monument en u wilt het monument restaureren of er is groot onderhoud nodig, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten.

De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.807. Wanneer u meer dan de helft van de werkzaamheden zelf uitvoert, dan worden de kosten met 55% van de met de in zelfwerkzaamheid verrichte werkzaamheden samenhangende kosten verminderd. Voorwaarde is dat de subsidiabele kosten minimaal €1.135 bedragen en er in een periode van 10 jaar voorafgaand aan de aanvraag voor dezelfde werkzaamheden subsidie is verleend. 

Verduurzamende maatregels aan de gevel en het dak kunnen deels worden meegenomen voor de subsidie wanneer 1. de warmteweerstand van de gevel en het dak na het treffen van voorzieningen lager zal zijn dan 1,3 m2 K/W en 2. de te treffen voorzieningen uitsluitend of overwegend bestaan uit isolerende maatregelen. 

Wat heeft u nodig voor een aanvraag: 

  1. een bouwtechnisch rapport van het monument waaruit blijkt in welke bouwkundige toestand het monument zich bevindt;
  2. een gespecificeerde begroting van de kosten;
  3. een plan dat een omschrijving en tekeningen (schaal 1:100) van de te verrichten werkzaamheden bevat en een aanduiding van de periode waarin deze worden verricht.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven