Drechterland

Centrum van Oosterleek - Gouweaar
Centrum van Oosterleek
Credit
Wikimedia Commons: Gouweaar
61
61

Gemeente Drechterland
Raadhuisplein 1
1616 AV Hoogkarspel

Postadres
Postbus 20
1610 AA Bovenkarspel

www.drechterland.nl
gemeente@drechterland.nl
T 140228

Drechterland is een gemeente in de regio West-Friesland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Het noordelijke deel behoort tot de landstreek De Streek. Drechterland grenst in het westen aan de gemeente Hoorn, in het oosten aan de gemeente Stede Broec en in het zuiden aan het Markermeer. De gemeente ontleent haar naam aan het voormalige ambacht Drechterland. De gemeente staat vooral bekend vanwege de de landschappelijkheid van de omgeving en kent diverse monumenten die aan een agrarisch karakter herinneren.

Monumenten

De gemeente Stede Broec kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? Bekijk de Monumentenlijst Drechterland.

Wijdenes, Nederland. Voormalig tramstation van de Zuider-Koggelijn - Erik Baas
Wijdenes, Nederland. Voormalig tramstation van de Zuider-Koggelijn
Wikimedia Commons - Erik Baas

Monumentenlijst Drechterland

Monumentenzorg Drechterland

De gemeente Drechterland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Wilt u uw woning of bedrijf alvast voorbereiden op wat komen gaat? Bij het Duurzaam Bouwloket kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. Wilt u alvast een globaal overzicht van de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Doe de Energiesubsidiecheck om te zien of uw plannen in aanmerking komen voor een subsidie. 

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Voor gemeentelijke monumenten in Drechterland kan subsidie worden aangevraagd. Dit kan alleen voor de zogenaamde instandhoudingskosten. Dit zijn kosten die gemaakt moeten worden voor het instandhouden van het monument.

De gemeentelijke bijdrage is gelijk aan 30% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 3.500,-. Voor schilderwerk is alleen subsidie mogelijk voor de materiaalkosten (verf, stopverf, ..) waarbij de gemeentelijke bijdrage gelijk is aan 50% van die kosten. Er is geen minimumbedrag, zodat ook kleine reparaties en onderhoud voor subsidie in aanmerking komen.

Bijdragen over een periode van vijf jaar worden bij elkaar opgeteld. U kunt in vijf jaar dus in totaal maximaal € 3.500,- aan subsidie ontvangen. Er is voor deze regeling jaarlijks € 10.000,- beschikbaar. Aanvragen worden afgehandeld naar volgorde van indiening.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor het onderhouden, verbouwen en slopen van monumentale gebouwen gelden speciale regels:

  • u bent eigenaar van een (rijks)monument
  • er gelden andere eisen dan bij een niet-monumentaal pand
  • u hebt een omgevingsvergunning nodig als u gaat verbouwen
  • u kunt vooraf een bouwhistorisch onderzoek laten doen
  • bij de monumentenkennisbankof de monumentenwachtvindt u meer informatie hierover

 Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Principeverzoek

Wanneer u bouwplannen hebt die in strijd zijn met het bestemmingsplan of wilt weten of uw plan haalbaar is dan kunt u uw bouwplan eerst laten toetsen voor u de vergunning aanvraagt. Dit heet een principeverzoek en hier zijn kosten aan verbonden. Bij de aanvraag moet mogelijk worden bijgevoegd:

  • een omschrijving van uw plan, met motivatie
  • een plattegrond van de bestaande situatie
  • een plattegrond van de nieuwe situatie
  • als u wilt bouwen, een schetsmatige tekening met afmetingen (h x b x d) van het gebouw/object

Geschiedenis Drechterland

Drechterland, ‘het landelijke gebied tussen Hoorn en Enkhuizen’ , kent verschillende woonkernen die elk hun eigen geschiedenis vertellen. De gemeente ligt in het oude gewest Westflinge en het noordelijke deel behoort tot de landstreek De Streek. Omdat het door ontginning inklinkende veenlandschap aan het omliggende Zuiderzeewater het hoofd geboden moet worden, wordt in 1250 een grote omringdijk gesloten: de Westfriese Omringdijk. De bouw van de Westfriese omringdijk bracht onderhoud van de dijk en de waterhuishouding met zich mee: dit onderhoud kwam in handen van Ambachten of Dijkgraafschappen. De Drechtingherambacht was er daar één van. 

Naar boven