Dordrecht

Dorecht
Dordrecht
Credit
Restauratiefonds
879
879
1255

Gemeente Dordrecht
Vakteam Erfgoed
Bezoekadres
Spuiboulevard 300
3311 GR  DORDRECHT
Postadres
Postbus 8
3300 AA  DORDRECHT
078 - 7704908
monarch@dordrecht.nl
www.monumentenzorgdordrecht.nl
www.archeologiedordrecht.nl
www.dordrecht.nl

Dordrecht was in de middeleeuwen de belangrijkste stad van Holland. In 1572 vond hier de Eerste Vrije Statenvergadering plaats, de aanzet tot de geboorte van Nederland. In 1618-1619 werd hier de Synode van Dordrecht gehouden, die resulteerden in de Dordtse leerregels en de Statenvertaling. Door de lange bestaansgeschiedenis van de stad zijn er bijna 900 rijksmonumenten, ruim 800 gemeentelijke monumenten en ruim 225 beeldbepalende panden in de stad te vinden.

Monumentenkaart Dordrecht

Gemeente Dordrecht kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en twee beschermde stadsgezichten aangewezen. Wilt u weten of u in een monument of beschermd stadsgezicht woont?

De watertoren uit 1882. Rijksmonument dat is herbestemd tot hotel, behorend bij Villa Augustus.
De watertoren uit 1882. Rijksmonument dat is herbestemd tot hotel, behorend bij Villa Augustus.
Wikimedia commons: Vincent van den Hoven
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Eind 1987 heeft het Rijk de historische binnenstad van Dordrecht aangewezen als beschermd stadsgezicht. Sinds 2013 hebben we ook een groot deel van de 19de-eeuwse schil aangewezen als beschermd stadsgezicht. In het beschermd stadsgezicht staan beeldbepalende panden. Een beschermd stads- of dorpsgezicht bestaat uit een groep van gebouwen die van algemeen belang is vanwege de schoonheid, de ruimtelijke of structurele samenhang, of vanwege de wetenschappelijke dan wel cultuurhistorische waarde. 

Afbeelding
Restauratie

Monumentenzorg Dordrecht

Het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht zet zich in om het erfgoed van de gemeente bovengronds en ondergronds op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. Als u eigenaar bent van een monument dan raden de monumentenadviseurs aan om vooraf de cultuurhistorische, bouwhistorische of archeologische waarden in kaart te brengen, zodoende krijgt u inzicht in de (on)mogelijkheden voor veranderingen. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

In 2050 wil Nederland energieneutraal zijn. Een belangrijke stap naar een duurzame leefomgeving is energie besparen. Want alle energie die niet gebruikt wordt hoeven we ook niet op te wekken. Daarnaast zorgt energie besparen voor een lagere energierekening. En comfortabeler wonen. Via het energieloket Dordrecht kunnen inwoners tips en advies krijgen over het verduurzamen van hun woning. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Financiering

Restauratiefonds Dordrecht

Als eigenaar van een gemeentelijk monument of een aangewezen beeldbepalend pand in Dordrecht kunt u de Dordtse Restauratie-hypotheek aanvragen voor het restaureren en/of verduurzamen van uw pand. De gemeente bepaalt de hoogte van de lening op basis van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten minstens 2% van de WOZ-waarde zijn. De maximale hypotheek is 500.000 euro.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Iedere ingreep aan een monument vraagt om maatwerk. Bij kleine ingrepen is het verstandig om eerst zelf te bedenken wat de wensen zijn en om daarna samen met het vakteam erfgoed van de gemeente Dordrecht na te denken over de mogelijkheden. De hoofdregel is dat er in principe pas verbouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Blaeu_1652_-_Dordrecht
Historische kaart van Dordrecht ca. 1652 uit "Toonneel der Steden van de Vereenighde Nederlanden" door J. Blaeu

Geschiedenis Dordrecht

De stad Dordrecht ontstond op de oevers van de rivier de Thuredrith, omringd door veenmoerassen. Al vóór 1220 krijgt Dordrecht stadsrechten. Door haar strategische ligging werd de stad een belangrijke plek voor de handel in hout, wijn en graan.
De handelsstad lag in de Grote of Zuid Hollandse Waard, die in 1421 ten gevolge van de Sint Elisabethsvloed grotendeels verdronk. Pas in 1603 werd weer het eerste land buitende stad opnieuw ingepolderd. Meteen verschenen er in nieuwe polderland vele buitenplaatsen en herenboerderijen. Dit agrarische landschap veranderde pas in de 20e-eeuw. Tot de aanleg van de spoorlijn in 1872 bleef Dordrecht een eiland dat alleen via het water bereikt kon worden.

Afbeelding
Monument zoeken

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Dordrecht kunt u ook terecht bij:

Monumenten in de gemeente Dordrecht

Naar boven