Doetinchem

Doetinchem_city_centre - Wauteurz
Zicht op centrum Doetinchem
Credit
Wikimedia Commons - Wauteurz
35
35

Gemeente Doetinchem
Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
www.doetinchem.nl
gemeente@doetinchem.nl
0314 - 377377

Doetinchem is een gemeente in de Achterhoek, in de Nederlandse provincie Gelderland. Behalve de stad Doetinchem bestaat de gemeente uit de dorpen Gaanderen, Wehl, Nieuw-Wehl en de buurtschappen Dichteren, IJzevoorde, Langerak, Het Broek (Zelhemse Broek) en Wehlse Broek.

Monumentenkaart

De gemeente telt 35 rijksmonumenten en meer dan 100 gemeentelijke monumenten. Het monumentenbestand van Doetinchem is rijk en divers en bestaat uit boerderijen, woonhuizen, kerken, scholen, fabriekspanden en winkelpanden. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Doetinchem
Stadscentrum en omgeving
Gemeente Doetinchem

Monumentenzorg Doetinchem

De gemeente Doetinchem zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Gemeente Doetinchem streeft ernaar om in 2030 energieneutraal te zijn. Energieneutraal betekent dat we binnen onze gemeente evenveel energie duurzaam willen opwekken als dat we gebruiken. Daarvoor bieden we biedt de gemeente verschillende projecten en programma’s die bijdragen om zoveel mogelijk energie te besparen. 

Door te investeren in het energiezuinig maken van bestaande woningen kan veel energie worden bespaard, waardoor er minder energie (duurzaam) hoeft te worden opgewekt. Daarnaast levert een goed geïsoleerde woning ook extra wooncomfort op en gaat de energierekening omlaag. Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw eigen woning te verduurzamen of wilt u advies waar u moet beginnen? Dan kunt u terecht bij het Agem Energieloket of doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Financiering en subsidie

Er zijn verschillende subsidies en leningen beschikbaar ter ondersteuning van het verbeteren van uw monument. Een aantal daarvan kunt u vinden via het Agem Energieloket.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u ook gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. Heeft u een gemeentelijk monument dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

De Rijksdienst Voor Ondernemen Nederland (RVO) stelt de ISDE subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van woningen. Mogelijk komen ook uw verduurzamingsplannen hiervoor in aanmerking. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Voor onderhoud of restauratie van uw gemeentelijke monument dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Neem vóórdat u een subsidieaanvraag indient, contact op met de gemeente over de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. In dit vooroverleg worden de verwachtingen van u en de gemeente duidelijk en kunt u eventueel voorkomen dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. Mail voor meer informatie naar b.kemperman@buha.nl.

Voor financiering van de restauratiewerkzaamheden aan uw gemeentelijke monument kunt u gebruik maken van de Toekomstbestendig Wonen Lening, de Cultuurfonds-hypotheek of de Gelders Monumentenfonds-hypotheek

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan.

Het is in uw voordeel om eerst een vooroverleg aan te vragen, voor u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning. Vooral als het gaat om het bouwen van woningen, milieu, monumenten en ingewikkelde plannen. U hoeft dan nog niet uw hele plan volledig klaar te hebben en u voorkomt zo onnodige kosten. 

Heeft u de verbouwplannen al klaar liggen?  

Slangenburg te Doetinchem
Slangenburg te Doetinchem
Bas Weetink Fotografie

Geschiedenis Doetinchem

De gemeente bestaat uit de stad Doetinchem, de dorpen Gaanderen en Wehl en een aantal buurtschappen zoals IJzevoorde en Langerak. Elke plek heeft zijn eigen historie en identiteit. 

De bewoningsgeschiedenis van het gebied gaat terug tot de Oude Steentijd rond 10.000 jaar voor Christus. Langs de Oostelijke Randweg werden vuurstenen uit deze periode gevonden. 

Waar de naam Doetinchem vandaan komt, is niet zeker. In een historisch document uit 838 werd voor het eerst gesproken over “villa Deutinghem”, een nederzetting met een kerk. Het centrum kreeg zijn kenmerkende eivorm in de 13e eeuw, toen de stad werd voorzien van een bakstenen stadsmuur met poorten en torens, met aan de buitenzijde een brede gracht. 

Rijksmonumenten in de gemeente Doetinchem

Naar boven