Dinkelland

Vakwerkschuur Huis te Breckelenkamp - Erik M. Wanrooij
Vakwerkschuur Huis te Breckelenkamp
Credit
Wikimedia Commons - Erik M. Wanrooij
142
142

Gemeente Dinkelland
Nicolaasplein 5
7591 MA Denekamp

Postadres
Postbus 11
7590 AA Denekamp

www.dinkelland.nl
info@dinkelland.nl 
140541

Dinkelland is een gemeente in het noordoosten van Twente, in de Nederlandse provincie Overijssel. De gemeente telt elf officiële kernen. Het gemeentehuis staat in Denekamp.

Monumenten

De gemeente Dinkelland kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Gemeentelijk ,pmi,emt aam de Ootmarsumsestraat 50-52 te Denekamp, dubbel woonhuis - Edwinhinfelaar
Gemeentelijk monument aan de Ootmarsumsestraat 50-52 te Denekamp, dubbel woonhuis
Wikimedia Commons - Edwinhinfelaar

Monumentenzorg Dinkelland

De gemeente Dinkelland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

Om subsidie voor onderhoudskosten voor een gemeentelijk monument aan te vragen is de Algemene subsidieverordening gemeente Dinkelland 2011 van toepassing.

Voor meer informatie neem contact op met de gemeente Dinkelland. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Naar boven