Den Haag

Den Haag

Gemeente Den Haag
Spui 70 Den Haag
Postbus 12655
2500 DP Den Haag
Tel. (0)70 353 48 00
monumentenzorg@denhaag.nl
www.monumentenzorgdenhaag.nl

Den Haag is een veelzijdige stad: hof- en regeringsstad, stad van internationaal recht en stad aan zee. Maar Den Haag is ook een echte monumentenstad met statige herenhuizen en villa’s, lommerrijke parken en omvangrijke negentiende-eeuwse wijken. De stad is ontstaan rond de oude grafelijke residentie en een bijbehorende kleine burgerlijke nederzetting. Door de eeuwen heen heeft de stad zich geleidelijk uitgebreid.

Historie

De gemeente Den Haag heeft ongeveer 2250 beschermde monumenten. Daarvan staan er ruim 1150 op de rijksmonumentenlijst en ruim 1100 op de gemeentelijke monumentenlijst. Er zijn 19 beschermde stadsgezichten . Daarvan zijn er 9 door de gemeente beschermd en 10 door het rijk. Met deze score behoort Den Haag tot de top 5 van monumentensteden in Nederland.

Den Haag

Monumentenzorg

Het werkterrein van Monumentenzorg is omvangrijk, het dynamisch behoud van alle monumentale waarden is een forse opgave. Maar wel de moeite waard!
 
De afdeling Monumentenzorg van de gemeente bewaakt het gebouwde erfgoed van de stad. De afdeling doet onderzoek, geeft advies en begeleidt restauraties. Daarnaast werkt ze binnen de Dienst Stedelijke Ontwikkeling mee aan de ontwikkeling van het ruimtelijke beleid.
 
De afdeling stimuleert en ondersteunt het beheer en het behoud van monumenten. Gaat u werkzaamheden verrichten aan uw monumentale pand dan kunnen wij u helpen met bouwkundig, onderhoudstechnisch of architectuurhistorisch advies. Wij verzorgen en verlenen ook de vergunning voor de wijziging van een beschermd monument. De afdeling Monumentenzorg weet bovendien alles over de financiële regelingen.

Cultuurhistorisch besef

Naast de monumentale, van oorsprong middeleeuwse binnenstad is de architectuur en stedenbouw uit de jaren 1850 -1940 zeer waardevol. Aan die periode heeft Den Haag haar identiteit en historische kwaliteit voor een groot deel te danken. Een groeiende waardering bestaat er inmiddels ook voor de naoorlogse wederopbouw (1945-1965).
 
Het gaat Monumentenzorg niet alleen om het behoud van objecten of van bepaalde gebieden. Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen vragen om een continue en diepgaande aandacht. Maatgevend voor de vernieuwing is de bestaande context. Monumentenzorg zorgt er voor dat bij alle veranderingen in de stad, de monumentale waarden worden meegewogen.

Onderzoek en pulicaties

Brede kennis van de monumentale kwaliteiten van de stad is de basis van het monumentenbeleid. De afdeling Monumentenzorg werkt voortdurend aan het verzamelen van kennis. Zowel over architectuur en stedenbouw uit een bepaald tijdvak of gebied, als over uiteenlopende thema’s. Zo voert de afdeling regelmatig cultuurhistorische inventarisaties uit
 
De vergaarde kennis wordt onder andere verspreid met een reeks van publicaties (de ‘VOM-reeks’). Daarin staan monumenten en restauratieprojecten beschreven; ook behandelen deze publicaties speciale thema’s, zoals straatmeubilair, de Atlantikwall, Haagse hofjes en monumentale interieurs. De laatste publicatie die is uitgebracht gaat over onderhouden en schoonmaken van gevels.

Overige activiteiten

Monumentenzorg Den Haag geeft lessen aan scholieren van het Basis Onderwijs in het kader van het Cultuurmenu. Het Cultuurmenu is een programma van het Haags Museum Platform. De lessen sluiten aan bij de leerlijnen van het schoolonderwijs en vinden plaats in een monument. Het doel is de kinderen kennis te laten maken met het begrip monument.
 
Elk jaar organiseert de afdeling op de tweede zaterdag van september de Open Monumentendag. Op deze dag is een groot aantal monumenten voor het publiek toegankelijk en daarnaast vinden er speciale activiteiten plaats.

Naar boven