Cranendonck

Spoorlijn Hamont, Budel gezien vanaf spoorwegovergang Budel Schoot richting Weert - Smiley.toerist
Spoorlijn Hamont, Budel gezien vanaf spoorwegovergang Budel Schoot richting Weert
Credit
Wikimedia Common - Smiley.toerist
38
38

Gemeente Cranendonck
Capucijnerplein 1
6021 CA  Budel

Postadres
Postbus 2090
6020 AB Budel

www.cranendonck.nl
info@cranendonck.nl
140495

Cranendonck is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. In de gemeente zijn de volgende kernen gelegen: Budel (gemeentehuis), Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk.

Monumenten

De gemeente Cranendonck kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en een beschermd stadsgezicht. Wilt u weten of u in een monument of waardevol gebied woont? 

Gemeentelijk monument, Kasteel Cranendonck te Soerendonk - Frans Berkelaar
Gemeentelijk monument, Kasteel Cranendonck te Soerendonk
Wikimedia Commons - Frans Berkelaar

Erfgoedregister gemeente Cranendonck

Afbeelding
Stadsaanzicht

Rijksbeschermd gezicht Budel-Dorplein

De gemeente Cranendonck heeft één beschermd stadsgezicht. Budel is een voorbeeld van een kransakkerdorp. Typerend voor een kransakkerdorp zijn de gehuchten die ontstonden rond een centraal gelegen akkerdorp, door de bouw van nieuwe hoeven aan de randen van de akkercomplexen.

De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht leidt er niet automatisch toe dat voor de individuele bebouwing binnen het gebied een juridische bescherming van hetzelfde niveau als bij plaatsing op de gemeentelijke of rijksmonumentenlijst ontstaat. In een beschermd gezicht bevinden zich meestal wel objecten die tot beschermd (rijks/gemeentelijk) monument zijn aangewezen. Panden die niet zijn aangewezen als monument zijn vaak aangewezen als beeldbepalend pand. 

Monumentenzorg Cranendonck

De gemeente Cranendonck zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Ook als u eigenaar bent van een monumentaal pand is besparen op de energiekosten heel goed mogelijk. U kunt uw wooncomfort verhogen met behoud van de monumentale elementen. Energiebesparende maatregelen in een monumentaal pand vragen wel om maatwerk. Eigenaren van monumentale panden kunnen een duurzaamheidsadvies speciaal voor deze bijzondere bouwwerken laten uitvoeren door een duurzame monumenten (DuMo) adviseur. Wilt u alvast meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Voor het verduurzamen van uw woning komt u mogelijk in aanmerking voor een Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE).

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

De gemeente Cranendonck stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke monumenten.

Voor gemeentelijke monumenten die geen gebouw zijn bedraagt de subsidie 20% van de subsidiabele instandhoudingskosten. Hierbij geldt dat de subsidiabele instandhoudingskosten minimaal € 1.250 moeten bedragen. Het maximaal uit te keren subsidiebedrag bedraagt € 2.000.

Voor gemeentelijke monument die een gebouw zijn bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele instandhoudingskosten. Hierbij geldt dat de subsidiabele instandhoudingskosten minimaal € 1.250 moeten bedragen. Het maximaal uit te keren subsidiebedrag bedraagt € 7.500.

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Leg vóórdat u de vergunning aanvraagt aan de gemeente uit wat u wilt doen. Dit kunt u doen door een vooroverleg aan te vragen via Omgevingsloket Online. De gemeente kan dan zeggen of dit kan en mag. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen. 

De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Heeft u verbouwplannen? 

Erfgoedcommissie A2 gemeenten

De A2-Erfgoedcommissie adviseert de gemeentes Heeze-Leende, Cranendonck, of Valkenswaard wanneer er wijzigingen (gaan) plaats vinden in of aan monumenten. De Erfgoedcommissie komt eens in de acht weken samen in het gemeentehuis in Heeze-Leende, Cranendonck, of Valkenswaard. De vergaderingen zijn openbaar en de agenda wordt op de onze website gepubliceerd. Ook brengt de commissie nog diverse bezoeken 'in het veld'.

Geschiedenis Cranendonck

De gemeente Cranendonck is op 1 januari 1997 ontstaan uit de samenvoeging van gemeenten Budel en Maarheeze. De dorpen Budel, Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk hadden vanuit het verre verleden al veel met elkaar gemeen. Het domein Budel behoorde tot het koningsgoed van de Pepiniden en Karolingen. De oudste bewoningssporen gaan terug tot in de prehistorie. 

 

Naar boven