Cranendonck

Spoorlijn Hamont, Budel gezien vanaf spoorwegovergang Budel Schoot richting Weert - Smiley.toerist
Spoorlijn Hamont, Budel gezien vanaf spoorwegovergang Budel Schoot richting Weert
Credit
Wikimedia Common - Smiley.toerist
38
38

Gemeente Cranendonck
Capucijnerplein 1
6021 CA  Budel

Postadres
Postbus 2090
6020 AB Budel

www.cranendonck.nl
info@cranendonck.nl
140495

Cranendonck is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. In de gemeente zijn de volgende kernen gelegen: Budel (gemeentehuis), Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Maarheeze en Soerendonk.

Monumenten

De gemeente Cranendonck kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Gemeentelijk monument, Kasteel Cranendonck te Soerendonk - Frans Berkelaar
Gemeentelijk monument, Kasteel Cranendonck te Soerendonk
Wikimedia Commons - Frans Berkelaar

Monumentenzorg Cranendonck

De gemeente Cranendonck zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud of restauratie

De gemeente Cranendonck stelt een subsidie beschikbaar voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke monumenten.

Voor gemeentelijke monumenten die geen gebouw zijn bedraagt de subsidie 20% van de subsidiabele instandhoudingskosten. Hierbij geldt dat de subsidiabele instandhoudingskosten minimaal € 1.250 moeten bedragen. Het maximaal uit te keren subsidiebedrag bedraagt € 2.000.

Voor gemeentelijke monument die een gebouw zijn bedraagt de subsidie 40% van de subsidiabele instandhoudingskosten. Hierbij geldt dat de subsidiabele instandhoudingskosten minimaal € 1.250 moeten bedragen. Het maximaal uit te keren subsidiebedrag bedraagt € 7.500.

Neem vóórdat u een aanvraag indient, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

Vraag daarna bij de gemeente naar het aanvraagformulier monumentensubsidie voor onderhoud of restauratie van een gemeentelijk monument. Stuur het volledig ingevulde formulier met de gevraagde bewijsstukken terug naar de gemeente.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen? 

Naar boven