Coevorden

Kasteel Coevorden - Kees Lieben
Kasteel Coevorden
Credit
Wikimedia Commons - Kees Lieben
155
155
41

Gemeente Coevorden
Kasteel 1, Coevorden
www.coevorden.nl
140524
 

Coevorden is een stad en gemeente in het zuidzuidoosten van de provincie Drenthe in Nederland. De oude vestingstad speelde ene belangrijke rol tijdens de Spaanse Oorlog in de 16de eeuw. Later werd de stad overheerst door de Fransen. De verdedigingswerken werden afgebroken in de 19de eeuw en er is tegenwoordig weinig meer van terug te vinden. Ondanks de vele belegeringen, beschietingen en branden die de stad moest verduren staat het kasteel van Coevorden er nog steeds. De gemeente bestaat verder uit 29 dorpen en 10 buurtschappen.

Monumenten en karakteristieke objecten

Gemeente Coevorden kent rijksmonumenten, provinciale monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en karakteristieke objecten.

Het Arsenaal Coevorden - Gouwenaar
Het Arsenaal Coevorden
Wikimedia Commons - Gouwenaar
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd gezicht

De gemeente Coevorden 5 beschermde stadsgezichten:

 • Beschermd stadsgezicht Aalden: werd in 1969 aangewezen als authentiek esdorp waarvan het aanzicht van algemeen belang werd geacht vanwege de schoonheid van het ensemble. 

 • Beschermd stadsgezicht Benneveld: werd in 1991 aangewezen als authentiek esdorp dat waarschijnlijk omstreeks de 12de eeuw is ontstaan. Aanvankelijk bestond het dorp uit enkele hoeven later heeft het zich ontwikkeld tot een compact brinkdorp, dat in de 20ste eeuw is uitgegroeid tot een langgerekt wegdorp, gelegen temidden van de onbebouwde esgronden.

 • Beschermd stadsgezicht Gees: De buurschap Gees werd in1969 aangewezen omdat het één van de oudste nederzettingen op het Drentse zandplateau is. 

 • Beschermd stadsgezicht Westerse Bos: Oud-Schoonebeek werd in 1969 aangewezen en is één van de streekdorpen op de Drentse veengronden. De structuur van dit type nederzetting wijkt sterk af van kenmerkende brinkdorpen in de regio.

 • Beschermd stadsgezicht Coevorden - Centrum Noord: het gebied Coevorden, Centrum Noord wordt van algemeen belang is vanwege zijn historisch-ruimtelijke karakter en is daarom in 2007 tot bescherm gezicht benoemd. 

Lijst karakteristieke objecten Coevorden

Monumentenzorg Coevorden

De gemeente Coevorden zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

De gemeente Coevorden wil het goede voorbeeld geven voor een duurzaam klimaat- en toekomstbestendige samenleving. Door enthousiasme en kennis te delen wil de gemeente duurzame ontwikkeling een ‘boost’ geven. Bij het Drents Energieloket kun je terecht met vragen over het energiezuinig maken van je woning. 

Wil je een energieadvies aan huis om te kijken hoe je jouw monumentale pand kan verduurzamen? De gemeente bied eigenaren van monumenten en karakteristieke panden hiervoor een gratis energieadvies aan. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Stimuleringslening

Als u eigenaar bent van een karakteristiek pand in de gemeente Coevorden dan kunt u gebruik maken van de stimuleringsregeling. Deze lening kunt u inzetten voor:

 • herstel-, restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan de buitenkant van het object;
 • funderingen, dragende delen van de binnenzijde van het object;
 • werkzaamheden aan cultuurhistorisch of bouwhistorisch waardevolle onderdelen van de binnenzijde.

Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie en/of verduurzaming kunt u mogelijk ook een financiering aanvragen uit het Drents Monumentenfonds.

Drents Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie kunt u mogelijk een lening met lage rente aanvragen. Rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor de Drentse Monumentenfonds-hypotheek. Voor karakteristiek bezit kunnen restauratiekosten (inclusief verduurzaming) en herbestemmingskosten gefinancierd en/of gesubsidieerd worden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Een rijksmonument is een beschermd bouwwerk. Bent u eigenaar van een pand of terrein dat aangewezen is als beschermd monument en wilt u restaureren, grondig verbouwen of slopen? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Lees hier meer over de procedure. 

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • Het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur.
 • Kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Waarde-Cultuurhistorie en Agrarisch met waarden

De gemeente Coevorden kent enkele historische kernen die beschermd zijn via de dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie; en waardevolle landschappen die beschermd worden via de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ in gemeentelijke bestemmingsplannen.

 Het betreft de volgende gebieden: 

 • Noord-Sleen – Achterste Erm
 • Zweeloo - Zwinderen
 • Dalen en Wachtum
 • Het gebied ten zuiden en ten noordoosten van Stieltjeskanaal
 • Het kanaal Coevorden-Zwinderen, Zwinderse veld en Zwinders kanaal
 • De veenmarke van Gees
 • De veenontginning Steenwijksmoer met dorpskern
 • Het oranjekanaal met dorpskern Schoonoord
 • De vestingstad Coevorden met de omringende waterwegen

Woont u in een pand dat binnen een gebied is gelegen met deze waarden, houd er dan rekening mee dat voor wijzigingen aan uw pand een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Neem in een vroeg stadium contact op met de gemeente. 

Geschiedenis Coevorden

Het dorp ontstond bij een ondiepe plaats in een riviertje, dit noemen we een voorde. Door de voorde konden koeien lopen, daarom de naam Koe-voorde. Later werd dit Coevorden. In 1407 kreeg Coevorden stadsrechten van de bisschop. Vanaf dat moment was Coevorden een stad. Dat betekende dat de Coevordenaren een muur mochten bouwen, een markt mochten organiseren en zelf misdadigers mochten bestraffen. Coevorden was een belangrijke stad. De stad verdiende veel geld aan reizigers naar Overijssel, Drenthe, Groningen of Friesland die gebruik moesten maken van de voorde. 

Meer monumenten informatie

Naar boven