Coevorden

Kasteel Coevorden - Kees Lieben
Kasteel Coevorden
Credit
Wikimedia Commons - Kees Lieben
155
155

Gemeente Coevorden
Kasteel 1, Coevorden
www.coevorden.nl
140524
 

Coevorden is een stad en gemeente in het zuidzuidoosten van de provincie Drenthe in Nederland. De oude vestingstad speelde ene belangrijke rol tijdens de Spaanse Oorlog in de 16de eeuw. Later werd de stad overheerst door de Fransen. De verdedigingswerken werden afgebroken in de 19de eeuw en er is tegenwoordig weinig meer van terug te vinden. Ondanks de vele belegeringen, beschietingen en branden die de stad moest verduren staat het kasteel van Coevorden er nog steeds. De gemeente bestaat verder uit 29 dorpen en 10 buurtschappen.

Monumenten en karakteristieke objecten

Gemeente Coevorden kent rijksmonumenten, provinciale monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en karakteristieke objecten.

Het Arsenaal Coevorden - Gouwenaar
Het Arsenaal Coevorden
Wikimedia Commons - Gouwenaar
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Delen van de stad Coevorden en de dorpen Oud-Aalden, Benneveld en Gees zijn beschermd, dit zijn de beschermde stads- en dorpsgezichten. Voor al deze objecten en plekken geldt dat niets mag veranderen zonder omgevingsvergunning.

Lijst karakteristieke objecten Coevorden

Waarde-Cultuurhistorie en Agrarisch met waarden

De gemeente Coevorden kent enkele historische kernen die beschermd zijn via de dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie; en waardevolle landschappen die beschermd worden via de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ in gemeentelijke bestemmingsplannen.

Woont u in een pand dat binnen een gebied is gelegen met deze waarden, houd er dan rekening mee dat voor wijzigingen aan uw pand een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Neem in een vroeg stadium contact op met de gemeente. 

Meer informatie over de dubbelbestemming Waarde-Cultuurhistorie kunt u vinden in het bestemmingsplan Kernen (zie artikel 54). 

Meer informatie over de bestemming 'Agrarisch met waarden' kunt u vinden in het bestemmingsplan Buitengebied Hiermee worden de landschappelijke waarden beschermd. De belangrijkste gebiedskarakteristieken zijn te vinden in bijlage 2, zie ook de Beleidskaart cultuurhistorisch zeer waardevolle gebieden (bijlage 5). Het betreft de gebieden: 

 • Noord-Sleen – Achterste Erm
 • Zweeloo - Zwinderen
 • Dalen en Wachtum
 • Het gebied ten zuiden en ten noordoosten van Stieltjeskanaal
 • Het kanaal Coevorden-Zwinderen, Zwinderse veld en Zwinders kanaal
 • De veenmarke van Gees
 • De veenontginning Steenwijksmoer met dorpskern
 • Het oranjekanaal met dorpskern Schoonoord
 • De vestingstad Coevorden met de omringende waterwegen

Monumentenzorg Coevorden

De gemeente Coevorden zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

De gemeente Coevorden wil het goede voorbeeld geven voor een duurzaam klimaat- en toekomstbestendige samenleving. Door enthousiasme en kennis te delen wil de gemeente duurzame ontwikkeling een ‘boost’ geven. Bij het Drents Energieloket kun je terecht met vragen over het energiezuinig maken van je woning. 

Wil je een energieadvies aan huis om te kijken hoe je jouw monumentale pand kan verduurzamen? De gemeente bied eigenaren van monumenten en karakteristieke panden hiervoor een gratis energieadvies aan. 

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Stimuleringslening

Als u eigenaar bent van een karakteristiek pand in de gemeente Coevorden dan kunt u gebruik maken van de stimuleringsregeling. Deze lening kunt u inzetten voor:

 • herstel-, restauratie- en onderhoudswerkzaamheden aan de buitenkant van het object;
 • funderingen, dragende delen van de binnenzijde van het object;
 • werkzaamheden aan cultuurhistorisch of bouwhistorisch waardevolle onderdelen van de binnenzijde.

Bent u eigenaar van een karakteristiek pand in Drenthe? Voor uw restauratie en/of verduurzaming kunt u mogelijk ook een financiering aanvragen uit het Drents Monumentenfonds.

Afbeelding
Munten

Financiering onderhoud en restauratie

Als u binnenkort een rijksmonument gaat restaureren en/of onderhouden, komt u in veel gevallen in aanmerking voor een laagrentende Restauratiefonds-hypotheek. Wanneer u aan de slag gaat met het restaureren en/of onderhouden van uw pand let er dan op dat u niet voor dezelfde werkzaamheden zowel een subsidie als een laagrentende lening aanvragen. Deze keuze maakt u op voorhand. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Een rijksmonument is een beschermd bouwwerk. Bent u eigenaar van een pand of terrein dat aangewezen is als beschermd monument en wilt u restaureren, grondig verbouwen of slopen? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft. Lees hier meer over de procedure. 

Voor gewoon onderhoud hoeft u geen vergunning aan te vragen. Gewoon onderhoud is alles waarbij het uiterlijk van de binnenkant of de buitenkant van het pand niet verandert. Bijvoorbeeld:

 • Het bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur.
 • Kleine reparaties met de oorspronkelijke materialen.

Heeft u andere verbouwplannen? 

Geschiedenis Coevorden

Het dorp ontstond bij een ondiepe plaats in een riviertje, dit noemen we een voorde. Door de voorde konden koeien lopen, daarom de naam Koe-voorde. Later werd dit Coevorden. In 1407 kreeg Coevorden stadsrechten van de bisschop. Vanaf dat moment was Coevorden een stad. Dat betekende dat de Coevordenaren een muur mochten bouwen, een markt mochten organiseren en zelf misdadigers mochten bestraffen. Coevorden was een belangrijke stad. De stad verdiende veel geld aan reizigers naar Overijssel, Drenthe, Groningen of Friesland die gebruik moesten maken van de voorde. 

Meer monumenten informatie

Naar boven