Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel, GM Capelseweg 43 en 45 Woonhuizen - Acronius
Capelle aan den IJssel, Gemeentelijk Monument aan de Capelseweg 43 en 45 Woonhuizen
Credit
Wikimedia Commons - Acronius
17
17

Gemeente Capelle aan den IJssel
Bezoekadres: Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssel 
Postadres: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel
www.capelleaandenijssel.nl
14010

Capelle aan den IJssel, vaak ook kortweg Capelle genoemd, is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, gelegen aan de Hollandse IJssel.

Monumenten

De gemeente Capelle aan den IJssel kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten

RM11473 Capelle_aan_den_IJssel - Kerklaan 2 - Michiel1972
Capelle aan den IJssel - Kerklaan 2
Wikimedia Commons - Michiel1972

Monumentenzorg Capelle aan den IJssel

De gemeente Capelle aan den IJssel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Capelle aan den IJssel wil in 2050 een duurzame, groene en schone stad zijn. De gemeente heeft hiervoor een Programma Duurzaamheid 2019-2022 opgesteld. Op Capelle Duurzaam kunt u advies, tips en subsidiemogelijkheden vinden om uw woning te verduurzamen. 

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Afbeelding
Toolbox

Stimuleringsregeling

De gemeente Capelle aan den IJssel stelt een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor monumenteneigenaren op basis van door de Monumentenwacht Zuid-Holland uitgebrachte rapporten. Om in aanmerking te komen voor de bijdrage dient het monument goed te worden onderhouden. 

Er bestaat een onderscheid tussen woonhuizen enerzijds en openbare objecten zoals scholen en kerkgebouwen anderzijds:

  • De gemeente betaalt bij voldoende onderhoud ieder jaar een premie van €750,- uit in de categorie woonhuizen;
  • De gemeente betaalt bij voldoende onderhoud ieder jaar een premie van €2000,- uit in de categorie openbare objecten.
Afbeelding
Monument zoeken

Monumentenwacht Zuid-Holland

Aan de eigenaar van een beschermd gemeentelijk monument wordt door burgemeester en wethouders een jaarlijkse inspectie van het monument door de Monumentenwacht Zuid-Holland aangeboden. De hiermee genoemde kosten voor het abonnement, de voorrijkosten de inspectie, kleine reparaties en de rapportage worden vergoed door de gemeente Capelle aan den IJssel.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, activiteit: Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen worden door de gemeente Capelle aan den IJssel geen leges geheven. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Capelle aan den IJssel

In de tweede eeuw na Christus woonden er al mensen op de plek van het huidige Capelle aan den IJssel. Langs de weg van Kralingen naar Rotterdam lag het dorp Capelle, waar veel zalmvissers en steenbakkers woonden. Na meerdere overstromingen trok de bevolking weer weg, om pas in de twaalfde eeuw weer terug te komen en zich permanent te vestigen. De bebouwing in Capelle heeft veel te lijden gehad onder allerlei oorlogen, zoals de Hoekse en Kabeljauwse twisten en de Tachtigjarige oorlog.

Meer monumenten informatie

Rijksmonumenten in de gemeente Capelle aan den IJssel

Naar boven