Capelle aan den IJssel

Bergenbuurt
Bergenbuurt. Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht.
Credit
ir. Roelant ten Kate namens Gemeente Capelle aan den IJssel
17
17

Gemeente Capelle aan den IJssel
Bezoekadres: Groenedijk 10, 2903 LZ Capelle aan den IJssel 
Postadres: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel
www.capelleaandenijssel.nl
14010

Capelle aan den IJssel, vaak ook kortweg Capelle genoemd, is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, gelegen aan de Hollandse IJssel.

Monumenten

De gemeente Capelle aan den IJssel kent 17 rijksmonumenten, 46 gemeentelijke monumenten en 7 Gemeentelijk Beschermde Dorpsgezichten, gelegen in het gebied waar de Kerklaan aansluit op de Dorpsstraat, Piet Heinstraat - Trompstraat, de Oude Plaats en de Bergenbuurt.

Dief en Duifhuisje
Dief en Duifhuisje van het voormalige slot te Capelle aan den IJssel
ir. Roelant ten Kate namens Gemeente Capelle aan den IJssel

Monumentenzorg Capelle aan den IJssel

Het erfgoed in Capelle is de moeite waard om te behouden. De stad kent meerdere tijdslagen die in het kader van gemeentelijk erfgoedbeleid aandacht krijgen. Waar de focus in het verleden veelal lag op het vooroorlogs erfgoed, is in Capelle echter ook de transitie van dorpskernen naar groeikern onderdeel van het historische DNA. Wilt u meer informatie over het erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

Woont u in een gemeentelijk monument en heeft het pand nog geen eigen monumentenschildje? Als monumenteneigenaar kunt u een schildje aanvragen bij de gemeente. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Capelle aan den IJssel wil in 2050 een duurzame, groene en schone stad zijn. De gemeente heeft hiervoor een Programma Duurzaamheid 2019-2022 opgesteld. Op Capelle Duurzaam kunt u advies, tips en subsidiemogelijkheden vinden om uw woning te verduurzamen. 

Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Plantsoenstraat
De Plantsoenstraat was onderdeel van arbeidershuisvesting voor de (ijssel)steenovens. Gemeentelijk Beschermd Dorpsgezicht
ir. Roelant ten Kate namens Gemeente Capelle aan den IJssel
Afbeelding
Toolbox

Stimuleringsregeling

De gemeente Capelle aan den IJssel stelt een stimuleringsbijdrage beschikbaar voor monumenteneigenaren op basis van door de Monumentenwacht Zuid-Holland uitgebrachte rapporten. Om in aanmerking te komen voor de bijdrage dient het monument goed te worden onderhouden. 

Er bestaat een onderscheid tussen woonhuizen enerzijds en openbare objecten zoals scholen en kerkgebouwen anderzijds:

  • De gemeente betaalt bij voldoende onderhoud ieder jaar een premie van €750,- uit in de categorie woonhuizen;
  • De gemeente betaalt bij voldoende onderhoud ieder jaar een premie van €2000,- uit in de categorie openbare objecten.

Voor aanvullende financiering kunt u gebruik maken van de Cultuurfonds-hypotheek

Afbeelding
Monument zoeken

Monumentenwacht Zuid-Holland

Aan de eigenaar van een beschermd gemeentelijk monument wordt door burgemeester en wethouders een jaarlijkse inspectie van het monument door de Monumentenwacht Zuid-Holland aangeboden. De hiermee genoemde kosten voor het abonnement, de voorrijkosten de inspectie, kleine reparaties en de rapportage worden vergoed door de gemeente Capelle aan den IJssel.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, activiteit: Monument onderhouden, restaureren, veranderen of slopen worden door de gemeente Capelle aan den IJssel geen leges geheven. Heeft u verbouwplannen?  

Geschiedenis Capelle aan den IJssel

Capelle was eeuwen geleden vooral een ‘buitenplaats’ voor mensen uit Rotterdam met rust en ruimte en de stad binnen handbereik. Al snel kwam er een levendige handel op gang, opgestuwd door de gezonde ondernemersgeest van de eerste inwoners en de kwaliteiten van het gebied, zoals de ligging aan de Hollandse IJssel en de strategische positie op de doorgaande landweg tussen Rotterdam en Gouda. De buitenplaats aan de Hollandse IJssel groeide uit tot drie kleine dorpskernen. De inwoners werkten veelal bij de lokale steenfabrieken en scheepswerven aan het water. De historische landweg werd omzoomd met agrarisch gebied, dat door drooglegging van middeleeuws veenweidelandschap beschikbaar kwam en een nieuw aangelegde ringvaart zorgde voor nijverheid in het landelijke gebied.

Een buitenplaats voor Rotterdammers is Capelle altijd gebleven. In de jaren ’50 werd de vraag van mensen naar een woning in de luwte van de metropool steeds groter. Om aan die vraag tegemoet te komen, zijn in korte tijd zoveel mogelijk woningen gebouwd. Seriematige stempels met voornamelijk functionele appartementengebouwen en rijtjeswoningen in het groen. Capelle werd een groeikern. Na de jaren 70 en 90 is de stad nogmaals in meerdere fasen verder verdicht met woonwijken en bedrijvigheid. In slechts enkele decennia is zo het huidige Capelle aan den IJssel ontstaan: een stad tussen dijkdorpen, polderlinten en groeikernen.

Meer monumenten informatie

Rijksmonumenten in de gemeente Capelle aan den IJssel

Naar boven