Buren

Aanzicht Buren
Aanzicht Buren
Credit
Vincent van den Hoven
269
269
292

Gemeente Buren
t. 14 0344 
gemeente@buren.nl
www.buren.nl

Omgevingsdienst Rivierenland
t. 0344 579 314
info@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

 

Buren ligt in het hart van de Betuwe, een prachtig gebied dat door de tijd heen is gevormd door de rivieren. De bewoners hebben het mooie landschap nog eens verrijkt met vele boomgaarden, historische gebouwen, sfeervolle dorpen en stadjes. In deze gemeente liggen de zeshonderd jaar oude Oranjestad Buren en dertien dorpen die elk hun eigen sfeer hebben.

Monumentenkaart Buren

De gemeente Buren kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, karakteristieke panden, twee buitenplaatsen en drie beschermde stads- of dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een rmonument woont? 

Buren_Vml._stadsboerderij_Weeshuiswal_3 - Fred Mobach
Buren, stadsboerderij Weeshuiswal 3
Wikimedia Commons - Fred Mobach
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd stadsgezicht

Gemeente Buren kent 3 beschermde gezichten:

Monumentenzorg Buren

De gemeente wil bijzondere gebouwen en objecten in stand houden en beschermen. Daarom beoordeeld de gemeente of een gebouw of object beschermd dient te worden. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat in ruimtelijke plannen rekening wordt gehouden met cultureel erfgoed en ziet toe op naleving van de regels. Wilt u meer informatie?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Gemeente Buren biedt een groene legesregeling voor monumenten. Dit betekent dat wij geen leges meer in rekening brengen voor vergunningen voor het verduurzamen van monumenten. Denk aan zonnepanelen, isolatiemaatregelen, warmtepompen. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Tips

SUBSIDIE EN FINANCIERING

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monumenten of molen in de gemeente Buren? Dan komt u mogelijk aanmerking voor een onderhoudssubsidie. De hoogte van de beschikbare subsidiegelden worden jaarlijks vastgesteld. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. In de gemeente Buren wordt de vergunningverlening centraal geregeld door de omgevingsdienst Rivierenland (ODR). 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Historisce kaart buren ca. 1550
Historische kaart buren ca. 1550 door Van Deventer

Geschiedenis Buren

Het unieke rivierenlandschap rondom Buren heeft een rijke historie die al voor onze jaartelling begon met de komst van de Bataven. De naam Betuwe is van hen afgeleid. De Rijn is vele eeuwen de grens geweest van machtige rijken zoals het Romeinse Rijk en in de vroege middeleeuwen het Frankische Rijk. Havens, handelsplaatsen, tolrechten en eigendommen moesten verdedigd worden en in elke heerlijkheid en iedere graafschap waren er burchten en kastelen. Bij het vestingstadje Buren stond een van de grootste kastelen van Nederland, ooit een van de woonplaatsen van Prins Willem van Oranje.

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Buren kunt u ook terecht bij:

Wandeling Historisch Buren

Naar boven