Buren

Aanzicht Buren
Aanzicht Buren
Credit
Vincent van den Hoven
269
269

Gemeente Buren
t. 14 0344 
gemeente@buren.nl
www.buren.nl

Omgevingsdienst Rivierenland
t. 0344 579 314
info@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl

 

Buren ligt in het hart van de Betuwe, een prachtig gebied dat door de tijd heen is gevormd door de rivieren. De bewoners hebben het mooie landschap nog eens verrijkt met vele boomgaarden, historische gebouwen, sfeervolle dorpen en stadjes. In deze gemeente liggen de 0zeshonderd jaar oude Oranjestad Buren en dertien dorpen die elk hun eigen sfeer hebben.

Monumentenkaart Buren

De gemeente Buren herbergt ruim vijfhonderd monumenten, bijna driehonderd zogeheten karakteristieke panden, twee buitenplaatsen en drie beschermde stads- of dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een rijksmonument of gemeentelijk woont? 

Buren_Vml._stadsboerderij_Weeshuiswal_3 - Fred Mobach
Buren, stadsboerderij Weeshuiswal 3
Wikimedia Commons - Fred Mobach
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd stadsgezicht

Gemeente Buren kent 3 beschermde gezichten:

Monumentenzorg Buren

De gemeente wil bijzondere gebouwen en objecten in stand houden en beschermen. Daarom beoordeeld de gemeente of een gebouw of object beschermd dient te worden. Daarnaast zorgt de gemeente ervoor dat in ruimtelijke plannen rekening wordt gehouden met cultureel erfgoed en ziet toe op naleving van de regels. Wilt u meer informatie?

Afbeelding
Tips

SUBSIDIE EN FINANCIERING

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monumenten of molen in de gemeente Buren? Dan komt u mogelijk aanmerking voor een onderhoudssubsidie. De hoogte van de beschikbare subsidiegelden worden jaarlijks vastgesteld. 

Afbeelding
Opvallen

Monumenten en Duurzaamheid

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Bekijk het Energieloket Buren of doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Subsidie
Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering
Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument? Dan kunt u gebruik maken van het Gelders Monumentenfonds om uw monument te verduurzamen. 

Gelders Monumentenfonds

Bent u eigenaar van een rijksmonument of gemeentelijk monument in Gelderland en gaat u kosten maken voor het restaureren of herbestemmen van uw pand? Of gaat u energiebesparende maatregelen in het monument nemen? Dan kunt u mogelijk een hypotheek aanvragen uit het Gelders Monumentenfonds.​​

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. In de gemeente Buren wordt de vergunningverlening centraal geregeld door de omgevingsdienst Rivierenland (ODR). 

Beschermde stads- en dorpsgezichten
De bescherming van stads- en dorpsgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Historisce kaart buren ca. 1550
Historische kaart buren ca. 1550 door Van Deventer

Geschiedenis Buren

Het unieke rivierenlandschap rondom Buren heeft een rijke historie die al voor onze jaartelling begon met de komst van de Bataven. De naam Betuwe is van hen afgeleid. De Rijn is vele eeuwen de grens geweest van machtige rijken zoals het Romeinse Rijk en in de vroege middeleeuwen het Frankische Rijk. Havens, handelsplaatsen, tolrechten en eigendommen moesten verdedigd worden en in elke heerlijkheid en iedere graafschap waren er burchten en kastelen. Bij het vestingstadje Buren stond een van de grootste kastelen van Nederland, ooit een van de woonplaatsen van Prins Willem van Oranje.

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Buren kunt u ook terecht bij:

Wandeling Historisch Buren

Naar boven