U bent hier

Monument gemeente Buren
In uw regio:

Buren

270 rijksmonumenten

Gemeente Buren: Omgevingsdienst Rivierenland
Tel. 0344 579 314
www.buren.nl

In uw regio:

Buren

270 rijksmonumenten

Gemeente Buren: Omgevingsdienst Rivierenland
Tel. 0344 579 314
www.buren.nl

Buren

Buren ligt in het hart van de Betuwe, een prachtig gebied dat door de tijd heen is gevormd door de rivieren. De bewoners hebben het mooie landschap nog eens verrijkt met vele boomgaarden, historische gebouwen, sfeervolle dorpen en stadjes. In deze gemeente liggen het zeshonderd jaar oude Oranjestadje Buren en dertien dorpen die elk hun eigen sfeer hebben.

Historie

Zodra u de A15 en de gloednieuwe Betuwelijn achter u laat, treft u een mooi bewaard plattelandsgebied aan vol rust, ruimte en monumentale schoonheid.
Dit unieke rivierenlandschap heeft een rijke historie die al voor onze jaartelling begon met de komst van de Bataven. De naam Betuwe is van hen afgeleid. De Rijn is vele eeuwen de grens geweest van machtige rijken zoals het Romeinse Rijk en in de vroege middeleeuwen het Frankische Rijk.
Havens, handelsplaatsen, tolrechten en eigendommen moesten verdedigd worden en in elke heerlijkheid en iedere graafschap waren er burchten en kastelen. Bij het vestingstadje Buren stond een van de grootste kastelen van Nederland, ooit een van de woonplaatsen van Prins Willem van Oranje. De gemeente herbergt anno 2006 ruim vijfhonderd monumenten, bijna driehonderd zogeheten karakteristieke panden, twee buitenplaatsen en drie beschermde stads- of dorpsgezichten.

Gemeente Buren

Instandhouding

De gemeente Buren is rijk aan monumenten. Monumenten verdienen aandacht om hun historische en culturele waarde. De rijksoverheid en het gemeentebestuur stellen budgetten beschikbaar voor de instandhouding van dit culturele erfgoed.
 
De monumentencommissie heeft een adviesfunctie. Zij beoordeelt en toetst restauratie- en onderhoudsplannen voor gemeentelijke en rijksmonumenten en brengt daarover advies uit aan het college van B&W. Ook adviseert de commissie over het aanwijzen van gemeentelijke monumenten, over de toewijzing van de status beeldbepalend pand of beschermd stads-/dorpsgezicht en over toekenning van subsidies op rieten daken.

Contactgegevens

Gemeente Buren
t. 14 0344 
gemeente@buren.nl
www.buren.nl

Omgevingsdienst Rivierenland
t. 0344 579 314
info@odrivierenland.nl
www.odrivierenland.nl