Brunssum

Brunsumerheide - Albert Gr.
Brunsumerheide
Credit
Wikimedia Commons - Albert Gr.
31
31

Gemeente Brunssum
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Postbus
Postbus 250
6440 AG Brunssum

www.brunssum.nl
gemeente@brunssum.nl
T 045-5278555

Brunssum is een stad en gemeente in het zuidoosten van Nederlands Limburg en ligt in de Oostelijke Mijnstreek. Naast Brunssum, zijn de buurtschappen Rumpen, Treebeek, Bouwberg en De Kling of Onder-Merkelbeek in de gemeente Brunssum opgegaan.

Monumenten

De gemeente Brunssum kent rijksmonumenten en een beschermd dorpsgezicht. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Brunssum Merkelbeekerstraat 89 - Romaine
Brunssum Merkelbeekerstraat 89
Wikimedia Commons - Romaine
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd dorpsgezicht Mijnkoloniën Brunssum

Het beschermd dorpsgezicht Mijnkolonieën Brunssum omvat vijf historische mijnwerkerswijken plus enkele losse woninggroepen voor mijnpersoneel. Daarnaast maken drie parken deel uit van het beschermd gezicht. Het beschermd gebied is grotendeels tot stand gekomen in de jaren 1910-1930. 

Monumentenzorg Brunssum

De gemeente Brunssum zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Via de WoonWijzerWinkel kunnen inwoners tips en advies vinden om hun woning te verduurzamen. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Er gelden andere regels bij onderhoud, verbouwen en nieuwbouw in het beschermd dorpsgezicht. Ook is er soms een omgevingsvergunning nodig wanneer u zonnepanelen wilt plaatsen. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Brunssum

De Brunssumerheide, aan de rand van Brunssum, is al bewoond sinds het Stenen Tijdperk. e omgeving van Brunssum werd later ook bewoond door Romeinen. Zij begonnen hier een keramische industrie die tot in de late middeleeuwen heeft bestaan. 

De heerlijkheid Brunssum, ook wel Bronshem, is bekend sinds 1150 en werd een aantal keren verpand.Voor de vorming van de heerlijkheden Brunssum, vormde Brunssum samen met Schinveld en Jabeek een schepenbank.

Brunssum kende rond 1800 een kortstondig bloeiende metaalnijverheid. De plaats bleef  tot aan het begin van de twintigste een kleine gemeenschap met een overwegend agrarisch karakter. De komst van de mijnen bezorgde Brunssum een sterke groei, mede door de aanleg van de mijnwerkerskoloniën Egge en Treebeek.

Meer monumenteninformatie

Monumenten in de gemeente Brunssum

Naar boven