Brunssum

Brunsumerheide - Albert Gr.
Brunsumerheide
Credit
Wikimedia Commons - Albert Gr.
31
31

Gemeente Brunssum
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum

Postbus
Postbus 250
6440 AG Brunssum

www.brunssum.nl
gemeente@brunssum.nl
T 045-5278555

Brunssum is een stad en gemeente in het zuidoosten van Nederlands Limburg en ligt in de Oostelijke Mijnstreek. Naast Brunssum, zijn de buurtschappen Rumpen, Treebeek, Bouwberg en De Kling of Onder-Merkelbeek in de gemeente Brunssum opgegaan.

Monumenten

De gemeente Brunssum kent rijksmonumenten en een beschermd dorpsgezicht. 

Brunssum Merkelbeekerstraat 89 - Romaine
Brunssum Merkelbeekerstraat 89
Wikimedia Commons - Romaine
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd dorpsgezicht Mijnkoloniën Brunssum

Het beschermd dorpsgezicht Mijnkolonieën Brunssum omvat vijf historische mijnwerkerswijken plus enkele losse woninggroepen voor mijnpersoneel. Daarnaast maken drie parken deel uit van het beschermd gezicht. Het beschermd gebied is grotendeels tot stand gekomen in de jaren 1910-1930. 

Monumentenzorg Brunssum

De gemeente Brunssum zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Brunssum, Parkstad, heeft de WoonWijzerWinkel geopend, hét energieloket voor iedereen in de regio. Iedereen die op zoek is naar mogelijkheden om te besparen op de energierekening en een bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van zijn of haar woning, kan in Parkstad terecht in de WoonWijzerWinkel. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument of bekijk de Groene Menukaart.

Voor het verduurzamen van uw woning komt u mogelijk in aanmerking voor een Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE).

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Rijksmonument

Gaat u aan de slag met uw rijksmonument? Dan kunnen de onderhouds-, restauratie- of verduurzamingskosten behoorlijk oplopen. 

Voor het financieren van instandhoudingkosten komt u mogelijk in aanmerking voor een Restauratiefonds-hypotheek

Als u aan de slag gaat met het verduurzamen van uw rijksmonument dan kunt u een Duurzame Monumenten-Lening aanvragen. 

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Er gelden andere regels bij onderhoud, verbouwen en nieuwbouw in het beschermd dorpsgezicht. Ook is er soms een omgevingsvergunning nodig wanneer u zonnepanelen wilt plaatsen. Meer informatie hierover vindt u in de welstandsnota. Heeft u verbouwplannen? 

Geschiedenis Brunssum

De Brunssumerheide, aan de rand van Brunssum, is al bewoond sinds het Stenen Tijdperk. e omgeving van Brunssum werd later ook bewoond door Romeinen. Zij begonnen hier een keramische industrie die tot in de late middeleeuwen heeft bestaan. 

De heerlijkheid Brunssum, ook wel Bronshem, is bekend sinds 1150 en werd een aantal keren verpand.Voor de vorming van de heerlijkheden Brunssum, vormde Brunssum samen met Schinveld en Jabeek een schepenbank.

Brunssum kende rond 1800 een kortstondig bloeiende metaalnijverheid. De plaats bleef  tot aan het begin van de twintigste een kleine gemeenschap met een overwegend agrarisch karakter. De komst van de mijnen bezorgde Brunssum een sterke groei, mede door de aanleg van de mijnwerkerskoloniën Egge en Treebeek.

Meer monumenteninformatie

Monumenten in de gemeente Brunssum

Naar boven