Almere

Lumiere park
Skyline vanuit Lumiere Park
Credit
Gemeente Almere
15
15
1

Gemeente Almere
afdeling Vergunning, Toezicht & Handhaving
Bezoekadres: Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere
Postadres: Postbus 200, 1300 AE Almere
www.almere.nl
14036

Almere staat internationaal bekend als stad van moderne architectuur. Daarnaast heeft de stad inmiddels ook een beginnende monumententraditie. Het erfgoed vertelt het verhaal van Almere. Het verhaal over het ontstaan van Almere is daarbij onlosmakelijk verbonden aan traditie van het inpolderen in Nederland.

Monumentenlijst

Wie aan Almere denkt, denkt misschien niet direct aan monumenten. Rondom Almere zijn echter diverse archeologische rijksmonumenten te vinden. De stad kent ook twee gemeentelijke monument: het politiebureau in Almere Haven is het eerste gerealiseerde ontwerp van het nu wereldberoemde architectenbureau OMA, opgericht door Rem Koolhaas; en de seintoren aan het Havenhoofd 134. 

politiebureau, Bivak 1, Almere Haven
Politiebureau, Bivak 1, Almere Haven
Wikimedia commons - A.J. van der Wal

Erfgoedbeleid Almere

Het erfgoedbeleid van de gemeente is erop gericht de historische gelaagdheid van de stad te behouden voor toekomstige generaties. In 2017 nam de gemeenteraad van Almere haar eerste Monumentenverordening aan. Sindsdien heeft de stad de middelen om gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten aan te wijzen. Het eerste gemeentelijke monument is in 2019 aangewezen.

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Almere heeft een eigen monumentenschildje beschikbaar voor gemeentelijke monumenten. Wordt uw pand binnenkort aangewezen tot gemeentelijk monument? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Gemeente Almere wil dat haar stad een groene en gezonde plek is om te wonen, werken en recreëren. Hoe ziet die groene en gezonde stad eruit en hoe gaan we dit doen? Dat staat in de Duurzaamheidsagenda die de gemeente Almere in 2020 opstelde. 

Het Regionaal Energieloket van de gemeente Almere helpt inwoners met informatie over Kleine energiebesparende maatregelenVerduurzamingsmaatregelenSubsidies en leningen en installateurs en leveranciers in de regio. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw monument? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument.

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Beschermde archeologische vindplaatsen

Een archeologische vindplaats bestaat uit twee onderdelen: een kern met aangetoonde behoudenswaardige archeologische resten en een 10 meter brede zone rondom de kern die wordt aangeduid als buffer. Deze buffer dient ter fysieke bescherming van de vindplaatskern en om de toegankelijkheid daarvan voor onderzoek te garanderen.

Voor beide onderdelen geldt de bestemming Waarde-Archeologie 5. Aan deze bestemming is een bouwverbod gekoppeld met ontheffingsmogelijkheden. De gemeente kan aan de vergunning de voorwaarde verbinden tot het treffen van technische maatregelen om een vindplaats in de bodem te behouden of het doen van opgravingen.

Afbeelding
Uitvoering

Bouwen in archeologisch waardevol terrein

Gaat u bouwen of andere werkzaamheden uitvoeren in een gebied waarvoor volgens het bestemmingsplan of de Archeologische Beleidskaart Almere (ABA) een archeologische waarde geldt? Dan moet u mogelijk archeologisch onderzoek uitvoeren. Om te bepalen of u voor uw bouwactiviteit archeologisch onderzoek moet laten doen of een omgevingsvergunning nodig voor uw, moet u eerst het bestemmingsplan raadplegen. In het bestemmingsplan staat of het terrein een archeologische waarde heest en in welke gevallen u archeologisch onderzoek moet doen. 

Kosten voor archeologisch (voor-)onderzoek zijn voor rekening van de aanvrager. Dit volgt uit het ‘verstoorder betaalt’ principe in de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz).

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Voor archeologische rijksmonumenten kan de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden. Deze subsidie kan Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart worden aangevraagd.  

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Heeft u een vergunning nodig op basis van het bestemmingsplan of de Archeologische Beleidskaart Almere (ABA)?

Neem contact op met de gemeente Almere via archeologie@almere.nl.

Commissie Welstand en Erfgoed

Na het veertigjarig bestaan van de stad zijn er behoudenswaardige plekken in de stad vastgesteld die extra aandacht verdienen. Ook is er een monumentencommissie die gecombineerd is met de welstandscommissie: de Commissie welstand en erfgoed. Deze Commissie heeft als bijkomende taak het bestuur te adviseren over omgevingsvergunningen met betrekking tot monumenten en over potentiële monumenten.

Geschiedenis Almere

De eerste werkzaamheden in de Flevopolder beginnen in 1952. Oostelijk Flevoland krijgt een grote stad, een groot dorp en twee kleinere dorpen: Lelystad, Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Begin jaren zeventig wordt het Projektburo Almere samengesteld dat de stad gaat ontwerpen. Een van de ideeën van de ontwerpers is dat het eerste stadsdeel van Almere, Almere Haven, eruit moet gaan zien als Zuiderzeestadje. Langzaam verrijst de stad die bedoeld is als dependance van de hoofdstad.

Meer cultuurhistorische informatie

Naar boven