Alblasserdam

Kinderdijk (2007)
Kinderdijk
Credit
Wikimedia Commons - Vincent van den Hoven
23
23
26

Gemeente Alblasserdam
Cortgene 2
2951 ED Alblasserdam

Postadres
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam

www.alblasserdam.nl
T 14078

Alblasserdam is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen, behalve de buurtschap Kortland. De gemeente is vooral bekend van het beroemde molencomplex Kinderdijk. Karakteristiek voor voor het gebied zijn de opstrekkende strokenverkaveling waarbij de oriëntatie van de lengte-assen van kavels in hoge mate is bepaald door de gewenste haakse hoek op de rivier de Alblas die als ontginningsas fungeerde.

Monumenten

De gemeente Alblasserdam kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, een beschermd dorpsgezicht en Rijksbeschermd gezicht Kinderdijk - Elshout. Wilt u weten of u in een monument woont?

Gemeente Alblasserdam
Cortgene 6 te Alblasserdam
Gemeente Alblasserdam
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd dorpsgezicht

Een beschermd gemeentelijk dorpsgezicht is een gebied met een bijzonder historisch karakter. Het is een erkenning van de bijzondere kwaliteit. Een deel van het dorpsgezicht van Alblasserdam is aangewezen als beschermd gezicht. Het gebied laat goed zien hoe verre voorvaderen omgingen met het  landschap. De meest duidelijke aanpassingen zijn te relateren aan de omgang met het water. Water dat nodig was voor het bestaan (handel, voedsel, transport), maar tijden lang ook een bedreiging vormde. Wilt u weten of u in het beschermde dorpsgezicht woont? Bekijk dan de Kaart of Lijst Beeldbepalende panden Beschermd Dorpsgezicht Alblasserdam.

Kaart Beschermd Dorpsgezicht Alblasserdam

Rijksbeschermd gezicht

Het aanzicht op molencomplex Kinderdijk - Elshout is sinds 1993 een van rijkswege beschermd dorpsgezicht. Het molencomplex in Kinderdijk werd in 1997 ook op UNESCO werelderfgoedlijst geplaatst. Het ingenieuze systeem van molens en gemalen houdt de grond hier al eeuwen droog, in een constante strijd tussen menselijke slimheid en de kracht van het water. 

Molengang Kinderdijk
Molengang Kinderdijk
Vincent van den Hoven

Monumentenzorg Alblasserdam

De gemeente Alblasserdam zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

De gemeente Alblasserdam heeft een eigen monumentenschildje voor gemeentelijke monumenten. Wanneer een pand wordt aangewezen tot gemeentelijk monument dan wordt dit monumentenschildje met de benoeming bevestigd. Heeft u vragen over het monumentenschildje?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Alblasserwaard wil meewerken aan een toekomstbestendig dorp, een dorp dat ook voor de volgende generaties gezond, leefbaar en aantrekkelijk is. Wilt u aan de slag met het verduurzamen van uw monument of beeldbepalend pand? Doe de Zelfscan Duurzaam Monument om de mogelijkheden te verkennen. 

Duurzaamheidsadvies

Subsidie

  • Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen woningeigenaren subsidie aanvragen voor de aanschaf van een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Financiering

  • Met de Energiebespaarlening kunnen eigenaar- bewoners een voordelige lening afsluiten voor energiebesparende investeringen.
  • Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. De Erfgoedcommissie beoordeelt of de conceptplannen passend zijn conform de erfgoedverordening van de gemeente Alblasserdam in het geval dat: 

  • u een wijziging wilt aanbrengen aan een beeldbepalende zaak, een gemeentelijk monument of een rijksmonument;
  • wanneer uw pand in Beschermd Dorpsgezicht Alblasserdam is gelegen en er sprake is van sloop;
  • uw plannen niet passen binnen het geldende bestemmingsplan. 

Heeft u verbouwplannen?  

Wat kan en mag er met een monument of pand in een beschermd dorpsgezicht?

Geschiedenis Alblasserdam

De bewoningsgeschiedenis van het gebied van de gemeente Alblasserdam gaat terug tot de Romeinse tijd (12 v.Chr. - 476 n.Chr.). De bewoning (en bebouwing) bevond  zich langs de rivierloop van de Alblas. De Alblas ontstond als veenstroompje dat het achterliggende hoogveengebied ontwaterde en heeft een lengte van circa 15 kilometer. In de Middeleeuwen werd het veen door mensen op kleine schaal ontgonnen en aanvankelijk bestemd voor landbouw later ook voor de veeteelt. De enige oplossing om de ontginningsgebieden voor landbouw geschikt te houden, was de aanleg of verbetering van rivierdijken. Zo ontstonden de diverse polders in het gebied. In 1277 wordt een deel van de Alblas afgedamd. De naam Alblasserdam wordt voor het eerst genoemd in een kroniek van Melis Stoke uit 1299.

Meer monumenten informatie

School scheepsbouwplein 10
School scheepsbouwplein 10
Gemeente Alblasserdam

Monumenten in de gemeente Alblasserdam

Naar boven