Aalsmeer

Fort bij Kudelstaart
37
37

Gemeente Aalsmeer
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1431 EH, Aalsmeer
Postadres: Postbus 253, 1430 AG Aalmeer
0297 - 387575
info@aalsmeer.nl
www.aalsmeer.nl

Aalsmeer is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente Aalsmeer omvat het dorp Aalsmeer dat aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ligt, en de gehuchten / dorpen Calslagen, Kudelstaart, Oosteinde en Vrouwentroost. In Aalsmeer staan vele monumenten. Monumenten zijn objecten die een algemeen belang vertegenwoordigen. Het gaat hierbij om cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde, schoonheid of betekenis voor de wetenschap.

Monumentenlijst

Aalsmeer kent vele monumenten. Meestal betreft het gebouwen, maar ook bruggen, parken en begraafplaatsen kunnen als monument worden aangemerkt. Aalsmeer heeft rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Monument Aalsmeerderweg 201 , Aalsmeer - DennisM.jpg
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde gemeentelijke dorpsgezichten

Naast de monumenten hebben we in Aalsmeer acht gebieden die zijn aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. 

  • de Dorpskern 
  • de Wilgenlaan 
    Berkenlaan, Jac. P. Thijsselaan, Kastanjelaan 
  • De Ontginningsbasis
  • Bovenland – Benedenland 
  • Seringenpark, westelijk gedeelte met bejaardenwoningen.
  • Cyclamenstraat 
  • Plassenlint

Monumentenzorg Aalsmeer

De gemeente Aalsmeer zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Toolbox

Restauratie subsidie

Wilt u beschermingswaardige onderdelen van een gemeentelijk monument herstellen of conserveren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie als tegemoetkoming in de kosten. Panden die zijn aangewezen als onderdeel van een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?  

Commissie ruimtelijke kwaliteit

De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert de gemeente over o.a. het erfgoed- en monumentenbeleid. Het werk van de commissie is gericht op het behouden en versterken van het typische karakter van buurten en wijken, en het beschermen van de rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten die Aalsmeer rijk is.

Om verrassingen te voorkomen is het verstandig om, voordat u een ontwerp maakt of laat maken, eerst bij de gemeente het betreffende deel van de welstandsnota of monumentennota op te vragen of het van de gemeentelijke website te downloaden. Wanneer het om een ingrijpend bouwplan gaat is het zeer raadzaam eerst op grond van een schetsontwerp een principe oordeel van de commissie te vragen (vooroverleg).

Neem contact op via ruimtelijkekwaliteit@amstelveen.nl of 020 - 5404296.

Kaart van de Haarlemmermeer
Ligging van de Spieringmeer, (oude) Haarlemmermeer en Leidsemeer, op een kaart van A.J. Enschedé (1870), naar de kaart van Symen Fransz. van der Merwen uit 1578.

Geschiedenis Aalsmeer

In 1133 duikt de naam Aalsmeer, Aelsmer of Alsmar voor het eerst op in de geschiedenis. In de 12e eeuw omvatte Aalsmeer een gebied dat nog nauwelijks was ontgonnen. De venen, ten oosten van de meren, was nog een wildernis van lage elzen- en wilgenbossen. In de 13e eeuw breidde de ontginning zich snel uit. Rond 1650 veranderde het gebied door de drooglegging van het Stommeer (1650), het Hornmeer (1674) en het Haarlemmermeer (1852). De drooglegging betekende het einde van de visserij en de vervening kwam tot stilstand. De de aardbeienteelt beleefde daarentegen een hoogtepunt tussen 1850 - 1885. 

In 1912 werden de Centrale Aalsmeerse Veiling en de Bloemenlust in Aalsmeer-Oost gesticht. Exact zestig jaar later gingen beide veilingen op in een nieuwe veiling, de ‘Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer’. De bloemenveiling groeide uit tot de grootste ter wereld.

Monument-veilinggebouw-Bloemenlust-Aalsmeer-Oost
Naar boven