Aalsmeer

Fort bij Kudelstaart
Fort bij Kudelstaart
Credit
wikimedia commons - Defence Line Amsterdam
37
37
6
51

Gemeente Aalsmeer
Afdeling Stedelijke Ontwikkeling
Bezoekadres: Raadhuisplein 1, 1431 EH, Aalsmeer
Postadres: Postbus 253, 1430 AG Aalmeer
0297 - 387575
info@aalsmeer.nl
www.aalsmeer.nl

Aalsmeer is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente Aalsmeer omvat het dorp Aalsmeer dat aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder ligt, en de gehuchten / dorpen Calslagen, Kudelstaart, Oosteinde en Vrouwentroost. In Aalsmeer staan vele monumenten. Monumenten zijn objecten die een algemeen belang vertegenwoordigen. Het gaat hierbij om cultuurhistorische waarde, architectuurhistorische waarde, schoonheid of betekenis voor de wetenschap.

Monumentenlijst

Aalsmeer kent vele monumenten. Meestal betreft het gebouwen, maar ook bruggen, parken en begraafplaatsen kunnen als monument worden aangemerkt. Aalsmeer heeft rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Monument Aalsmeerderweg 201 , Aalsmeer - DennisM.jpg
Monument Aalsmeerderweg 201
Wikimedia commons - DennisM
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermde gemeentelijke dorpsgezichten

De gemeente Aalsmeer kent 8 gebieden die zijn aangewezen als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. 

Afbeelding
Schildje_gemeentelijk_monument_Aalsmeer

Monumentenschildje

Woont u in een gemeentelijk monument en heeft het pand nog geen eigen monumentenschildje? Als monumenteneigenaar kunt u een schildje aanvragen bij de gemeente. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Aalsmeer zet in op duurzaamheid in brede zin: duurzame energie, circulaire economie én een kansrijke samenleving. De gemeente streeft ernaar in 2040 vrij te zijn van fossiele brandstoffen. Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren in gemeente Aalsmeer online met alle vragen rondom duurzaam wonen zoals energiebesparing en energieopwekking. 

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie gemeentelijke monumenten

Wilt u beschermingswaardige onderdelen van een gemeentelijk monument herstellen of conserveren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie als tegemoetkoming in de kosten.

De subsidie is in beginsel 25% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 10.000.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

De gemeente Aalsmeer zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Voor meer informatie over de regels omtrent het (ver)bouwen in of aan een monument kunt u de Handleiding wonen in een monument raadplegen. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Handleiding wonen in een monument

Commissie ruimtelijke kwaliteit

De commissie ruimtelijke kwaliteit adviseert de gemeente over o.a. het erfgoed- en monumentenbeleid. Het werk van de commissie is gericht op het behouden en versterken van het typische karakter van buurten en wijken, en het beschermen van de rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten die Aalsmeer rijk is.

Om verrassingen te voorkomen is het verstandig om, voordat u een ontwerp maakt of laat maken, eerst bij de gemeente het betreffende deel van de welstandsnota of monumentennota op te vragen of het van de gemeentelijke website te downloaden. Wanneer het om een ingrijpend bouwplan gaat is het zeer raadzaam eerst op grond van een schetsontwerp een principe oordeel van de commissie te vragen (vooroverleg).

Neem contact op via ruimtelijkekwaliteit@amstelveen.nl of 020 - 5404296.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Kaart van de Haarlemmermeer
Ligging van de Spieringmeer, (oude) Haarlemmermeer en Leidsemeer, op een kaart van A.J. Enschedé (1870), naar de kaart van Symen Fransz. van der Merwen uit 1578.

Geschiedenis Aalsmeer

In 1133 duikt de naam Aalsmeer, Aelsmer of Alsmar voor het eerst op in de geschiedenis. In de 12e eeuw omvatte Aalsmeer een gebied dat nog nauwelijks was ontgonnen. De venen, ten oosten van de meren, was nog een wildernis van lage elzen- en wilgenbossen. In de 13e eeuw breidde de ontginning zich snel uit. Rond 1650 veranderde het gebied door de drooglegging van het Stommeer (1650), het Hornmeer (1674) en het Haarlemmermeer (1852). De drooglegging betekende het einde van de visserij en de vervening kwam tot stilstand. De de aardbeienteelt beleefde daarentegen een hoogtepunt tussen 1850 - 1885. 

In 1912 werden de Centrale Aalsmeerse Veiling en de Bloemenlust in Aalsmeer-Oost gesticht. Exact zestig jaar later gingen beide veilingen op in een nieuwe veiling, de ‘Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer’. De bloemenveiling groeide uit tot de grootste ter wereld.

Overzicht voorgevel bloemenveilingsgebouw, bloemenveiling teAalsmeer
Overzicht voorgevel bloemenveilingsgebouw, bloemenveiling te Aalsmeer
wikimedia commons - Gerard Dukker

Meer monumenten informatie

Naar boven