U bent hier

Alles over

Monumentenzorg

Belangenverenigingen

Belangen van monumenteigenaren

Net als er veel monumenteigenaren zijn met hart voor monumenten, zo zijn er ook verschillende belangenorganisaties die zich inzetten voor behoud van ons monumentaal erfgoed.

Bewoond Bewaard
Belangenvereniging voor monumenteigenaren.

Bond Heemschut
Deze vereniging zet zich in voor de bescherming van cultuurhistorie in Nederland.

Federatie Grote Monumentengemeenten
De Federatie Grote Monumentengemeenten is een netwerkorganisatie van gemeentelijke monumentenzorgers die met anderen actief wil werken aan een professionele en eigentijdse instandhouding van cultuurhistorisch erfgoed, vanuit de dagelijkse praktijk van de gemeentelijke overheid.

Stichting In Arcadië
Stichting In Arcadië is een onderzoekscentrum en planbureau voor groen erfgoed. Groen erfgoed is al het historisch waardevolle groen dat door de mens is bedacht en aangelegd.

Vereniging Hendrick de Keyser
De vereniging zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven en ze vervolgens te restaureren en te verhuren.

Monumenten Community
Ontmoet andere monumenteigenaren en leer van elkaars kennis. Hier kunt u tips en vragen uitwisselen, online of tijdens bijeenkomsten.