Werelderfgoed

Nederlandse werelderfgoederen

Nederland heeft 10 door UNESCO erkende werelderfgoederen:

Deze werelderfgoederen zijn uniek in de wereld. Ze vertellen op bijzondere wijze het verhaal van Nederland: Nederland als Waterland, Nederland als burgersamenleving en Nederland als ontworpen land. Dat verhaal vertelden ze toen, dat doen ze nu en dat zullen ze altijd blijven doen. Het Nederlandse werelderfgoed is uniek voor nu en later.

lees meer over het UNESCO Werelderfgoed


Voorlopige lijst

Over uitbreiding van het Nederlandse aandeel op de Werelderfgoedlijst beslist het Werelderfgoedcomité van UNESCO. Het Nederlandse kabinet draagt wel de erfgoederen voor. Deze komen op een Voorlopige Lijst te staan:

  • Eise Eisinga Planetarium in Franeker
  • Koloniën van Weldadigheid (o.m. Veenhuizen en Frederiksoord; samen met de Belgische koloniën Wortel en Merksplas)
  • Nieuwe Hollandse Waterlinie
  • Plantagesysteem op West Curaçao
  • Sanatorium Zonnestraal in Hilversum
  • Teylers in Haarlem
  • Het eiland Saba
  • De Romeinse Limes  (samen met Duitsland)
  • Bonaire Marine Park

De herziene Voorlopige Lijst is in 2011 door de staatssecretarissen van Cultuur en Natuur vastgesteld en bij het Werelderfgoedcomité ingediend. Drie daarvan zijn in de jaren tot en met 2015 door Nederland voorgedragen voor een plaats op de Werelderfgoedlijst: Teylers in Haarlem (2012), de Van Nellefabriek in Rotterdam (2013) en het Plantagesysteem op West Curaçao (2015). De Van Nellefabriek is op 21 juni 2014 definitef aan de lijst toegevoegd. De zeven resterende erfgoederen op de Voorlopige Lijst worden in de periode 2016-2025 successievelijk voorgedragen. Medio 2014 zal worden vastgesteld wanneer en in welke volgorde deze nominaties worden ingediend.

Lees ook: Rijksdienst zet geld opzij voor voordracht De Koloniën van Weldadigheid

Twitter activiteit