Disclaimer

Disclaimer

 • De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De getoonde informatie kan niet worden aangemerkt als een aanbod, noch als advies. Indien van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.
 • De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Treft u informatie aan die volgens u  niet correct of verouderd zou zijn, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.  Monumenten.nl aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade die op enige wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 • Daar waar gebruik gemaakt wordt van aan deze site gekoppelde Internet-sites van derden, of informatie die niet van de RCE of het Restauratiefonds afkomstig is, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en/of volledigheid van die informatie.
 • Voor zover artikelen of foto’s door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd, mogen deze niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie van Monumenten.nl gebruikt worden voor publicatie. Wilt u (informatie van) Monumenten.nl gebruiken voor een artikel, programma of andere uiting, neem dan contact op met de redactie via info@monumenten.nl.
 • Voor het overige geldt Creative Commons – naamsvermelding gelijk delen of naamsvermelding niet commercieel.
 • De digitale foto's met het maximum formaat van 800x800 pixels zijn vrij te downloaden en mogen onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 licentie gebruikt worden. Dit houdt in dat iedereen de foto’s mag kopiëren, verspreiden en delen. Onder de volgende voorwaarden: Met bronvermelding (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) en elke afgeleid werk moet onder dezelfde licentie aangeboden worden.
 • De overige (analoge en digitale) formaten van de foto’s op de beeldbank  mogen onder de voorwaarden van de Creative Commons Naamsvermelding-Niet-Commercieel 3.0 licentie gebruikt worden. Dit houdt in dat iedereen de foto’s voor niet-commerciële doeleinden en mét bronvermelding (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) mag kopiëren en verspreiden (inclusief overnemen in andere, niet-commerciële publicaties).
 • Bij het bestellen van formaten die niet vrij te downloaden zijn worden kosten in rekening gebracht. Het gaat hier om kosten voor de levering van de bestanden en niet om kosten voor het gebruik van de werken.
  Close
  Close

  Aanmelden op monumenten.nl

  - Wachtwoord vergeten

  Aanmelden

  Nog geen lid van monumenten.nl?
  Meld je snel aan en deel je mening met de rest van de gemeenschap.

  Close
  Close

  Youtube video

  Close