Rijksmonument

Een rijksmonument is een onroerend goed dat om haar cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid is aangewezen om te worden beschermd en behouden te blijven. Nederland heeft bijna 62.000 rijksmonumenten, waarvan iets meer dan de helft een woonhuis is. Al deze rijksmonumenten staan in het monumentenregister.
Dit register vindt u ook op Monumenten.nl. Ook kunt u de gegevens van het register met MijnMonument zelf aanvullen.

Financiële en fiscale regelingen

De overheid stimuleert eigenaren van rijksmonumenten planmatig onderhoud te plegen en zo grote, dure restauraties te voorkomen. Daarom is er de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim).

Met deze regeling komt de rijksoverheid monumenteigenaren financieel tegemoet om hun monument sober en planmatig te onderhouden. Voor planmatig onderhoud kunnen eigenaren van rijksmonumenten een onderhoudssubsidie of lening aanvragen.

 

Fiscale regeling

Als Nederlands belastingplichtige eigenaar van een rijksmonument kunt u de kosten voor het onderhoud aan uw pand fiscaal verrekenen met uw inkomen. Meer over de persoonsgebonden aftrek leest u in ons fiscale dossier in de Kennisbank.

Vergunningen

De wet beschermt monumenten tegen sloop en ingrijpende verbouwingen. Monumenten mogen niet zomaar gerestaureerd of verbouwd worden. Voor werkzaamheden aan uw rijksmonument is vaak een omgevingsvergunning nodig. De ambtenaar van uw gemeente beoordeelt of met een verbouwing het historische karakter van een pand behouden blijft. Informeer vooraf bij uw gemeente welke procedures u moet doorlopen voordat de restauratie van start kan gaan. Op Monumenten.nl staat een uitgebreid overzicht met adressen van de afdelingen monumentenzorg van gemeenten.

Onderhoud van rijksmonumenten

Waar kunt u zelf op letten? Met regelmatig onderhoud blijft uw rijksmonument in goede staat. Een aantal zaken kunt u ook zelf doen. In ons dossier Onderhoud leest u hierover meer.

Uitbesteden van onderhoud

Niet al het onderhoud aan een monument kunt u zelf doen. Soms heeft u een deskundige nodig. In onze bedrijvengids vindt u de adressen van bedrijven met ervaring in de monumentenwereld. Met een abonnement op de Monumentenwacht krijgt u een periodieke inspectie van uw monumentale pand. Zo weet u welk onderhoud er aan zit te komen en kunt u hier rekening mee houden.

Hoe komt de huurprijs van monumenten tot stand?

Woningen die zijn aangewezen als rijksmonument zorgen vaak voor hogere (onderhouds)kosten voor de verhuurder. De kosten ontstaan doordat de verhuurder gebonden is aan specifieke eisen en richtlijnen. Rijksmonumenten krijgen daarom per 1 juli 2013 50 extra punten. Lees hierover meer.

Monumentenschildje

Het Rijksmonumentbord markeert voor iedereen zichtbaar de rijksmonumenten van Nederland. Eigenaren van rijksmonumenten kunnen vanaf 1 september 2014 het bord op vrijwillige basis aanschaffen. De productie en distributie van het Rijksmonumentenbord is uitbesteed aan de ANWB.

Veel mensen denken dat een rijksmonument herkenbaar is aan het blauw-witte schildje. Dit schildje is echter bedoeld als kenmerk van gebouwen die in tijden van bijvoorbeeld oorlog beschermd moeten worden. Zo kan een modern pand waarin een waardevol archief zit ook een schildje dragen. Als eigenaar van een rijksmonument kunt u het blauw-witte schildje niet aanvragen.

  Close
  Close

  Aanmelden op monumenten.nl

  - Wachtwoord vergeten

  Aanmelden

  Nog geen lid van monumenten.nl?
  Meld je snel aan en deel je mening met de rest van de gemeenschap.

  Close
  Close

  Youtube video

  Close