U bent hier

Alles over

Monumentaal schilderwerk

Vergunning en financiering

Schildering of regulier schilderwerk

Of u nu regulier schilderwerk (onderhoud) wilt uitvoeren of de bestaande geschilderde afwerking wilt herstellen (restauratie); in vrijwel alle gevallen krijgt u te maken met vergunningverlening. Daarnaast zijn er enkele mogelijkheden voor een bijdrage in de financiering. U doet er verstandig aan op tijd uit te zoeken wat de mogelijkheden en verplichtingen zijn rondom uw schilderwens.

Is ingrijpen nodig?

Doordat schilderwerk aan een monument bewerkelijk en vaak specialistisch is, is het, met name voor interieurschilderingen, kostbaar werk. Tijdig en regelmatig inspecteren en onderhouden van het schilderwerk voorkomt hoge kosten achteraf. Vraag u bovendien af of ingrijpen nodig is.

“Regulier buitenschilderwerk heeft ongeveer 1x per 6 jaar onderhoud nodig, schilderingen kunnen wel zo’n 30 jaar mee zonder ingrijpen”

 

Meer over het onderhouden en restaureren van uw schilderwerk en het maken van keuzes leest u op onderstaande pagina’s:

Vergunning

De gemeente kan u aangeven of het schilderwerk dat u voor ogen hebt vergunningplichtig is. Uw pand heeft namelijk een beschermde status. Ook het binnenschilderwerk valt vaak onder de bescherming. Over het algemeen geldt dat u gewoon onderhoud waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen, zonder vergunning kunt uitvoeren.

Een paar voorbeelden

U mag uw pand bijvoorbeeld overschilderen in dezelfde kleur, als hiervoor een technische noodzaak is. Voor bijvoorbeeld afbranden, afkrabben of kaalhalen van oude verflagen hebt u wel een vergunning nodig. Ook het reinigen van beschilderde oppervlakken vraagt een vergunning. Het reinigen kan de ‘huid’ van het gebouw namelijk beschadigen en kan risico’s opleveren voor cultuurhistorisch waarden, milieu en gezondheid.

Financiering

Regulier (onderhouds)schilderwerk aan uw monument kost ongeveer net zoveel als schilderwerk aan een niet-monumentaal pand. Voor schilderingen is het een ander verhaal; dit kan flink in de kosten lopen.

Mogelijk komt u in aanmerking voor financiële tegemoetkoming of een andere vorm van ondersteuning:

  • Instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten
  • Restauratiefonds-hypotheek voor rijksmonumenten
  • Subsidie of regeling via uw provincie of gemeente
  • Fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Financiering via crowdfunding (zie ook voorbeeld onder Downloads)


Woonhuis in particulier bezit?

Met een woonhuis in particulier bezit komt u als particulier niet in aanmerking voor instandhoudingssubsidie vanuit de rijksoverheid. Weten of het Restauratiefonds, uw gemeente of provincie iets voor u kunnen betekenen? Neem contact met op en lees eerst meer via onderstaande verwijzingen.