Alles over

Monumentaal schilderwerk

In het kort

Meerdere soorten schilderwerk

Als we het hebben over monumentaal schilderwerk spreken we over regulier (huis)schilderwerk, decoratieve schilderingen of figuratieve schilderkunst binnen of buiten uw monument. Het kan gaan om onderhoud of restauratie van uw bestaande schilderwerk of om nieuw schilderwerk. U onderneemt actie vanuit regulier onderhoud, technische noodzaak en/of een persoonlijke wens.

Schilderwerk in het Trippenhuis in AmsterdamSchilderwerk in het Trippenhuis in Amsterdam. Fotograaf: Leonieke Polman

Unieke verhaal en waarde behouden

Of u nu een beschermd rijksmonument, een provinciaal monument of gemeentelijk monument bezit, het credo binnen monumentenzorg is altijd: behoud gaat voor vernieuwen. Dat geldt ook voor het schilderwerk. Het unieke verhaal en de monumentale waarde van uw beschermde pand blijven zo behouden. Bovendien voorkomt u gebreken en extra kosten door pas in te grijpen als onderhoud of restauratie in technisch opzicht noodzakelijk is.

Schilderwerk vraagt regelmatig onderhoud en reiniging

Schilderwerk is kwetsbaar en gevoelig voor achterstallig onderhoud. Door uw schilderwerk regelmatig na te (laten) lopen en te (laten) reinigen voorkomt u schade, kosten en onnodig ingrijpend schilderwerk. Het is een precies werkje, dat de nodige kennis en zorgvuldigheid vraagt. Voor specialistisch werk, zoals het reinigen van waardevolle oppervlakken is het aan te raden om een onderhoudsschilder samen te laten werken met een restaurator. Zie ook de pagina Praktische tips.

Regulier buitenschilderwerk heeft ongeveer 1x per 6 jaar onderhoud nodig, schilderingen kunnen wel zo’n 30 jaar mee zonder ingrijpen

Werkzaamheden en aanpak bepalen

Er is altijd sprake van maatwerk. De voorbereidingen om te bepalen wat de juiste werkzaamheden zijn, vormen het meest tijdrovende onderdeel. Dit ongeacht het type afwerking, uw wensen of het soort werkzaamheden.

Uw aanpak bepaalt u door:

  • uw wensen en mogelijkheden te onderzoeken
  • informatie te verzamelen over uw pand en specialisten te betrekken
  • indien nodig (vervolg)onderzoek te laten doen en weloverwogen keuzes te maken

U leest er meer over op de pagina over de aanpak van schilderwerk.

De juiste specialist

Welke specialist(en) u voor uw voorbereiding of werkzaamheden nodig hebt, hangt af van de gekozen aanpak en werkzaamheden. U krijgt bijvoorbeeld te maken met een onderhoudsschilder, kleuronderzoeker, restauratieschilder of restaurator van schilderingen. Kies specialisten die ervaring hebben met historisch waardevolle gebouwen. Stimuleer hun onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling; dit komt de kwaliteit ten goede.

Overleg met uw gemeente

De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor u als monumenteigenaar. Vooroverleg met monumentenzorg van uw gemeente kan later vertraging voorkomen. De gemeente kan u helpen uw wens af te stemmen op de monumentale waarden en de technische mogelijkheden. Soms begeleidt uw gemeente u bij de te nemen stappen.

Vergunning nodig?

De gemeente kan u aangeven of het schilderwerk dat u voor ogen hebt vergunningplichtig is. Uw pand heeft namelijk een beschermde status. Ook het binnenschilderwerk valt vaak onder de bescherming. Over het algemeen geldt dat u gewoon onderhoud waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen, zonder vergunning kunt uitvoeren.

Zie voor meer informatie en voorbeelden onderstaande pagina:

Kosten en financiering

Doordat schilderwerk aan een monument bewerkelijk en vaak specialistisch is, met name bij interieurschilderingen, is het kostbaar werk. Tijdig en regelmatig inspecteren en onderhouden van het schilderwerk voorkomt hoge kosten achteraf. Wilt u weten of uw schilderwerk en het onderzoek in aanmerking komen voor een financiële bijdrage? Bezoek onderstaande pagina’s en informeer bij uw gemeente of provincie.

Zie ook