U bent hier

Alles over

Monumentaal schilderwerk

De juiste specialist voor uw schilderwerk

Welke specialist(en) hebt u nodig?

Welke specialist(en) u nodig hebt voor schilderwerk aan uw monument hangt af van de specifieke opdracht en de expertise van de uitvoerder. De aanpak verschilt van geval tot geval. De soort werkzaamheden bepalen wie u nodig hebt en wie de uitvoerder of supervisor kan zijn.

Voorbeelden van werkzaamheden en specialisten:

  • onderzoek door of onder leiding van een kleurhistorisch onderzoeker die het gehele historische verflagenpakket van een object, ruimte, pand of gevelwand in kaart brengt en daarmee invulling geeft aan de restauratievisie
  • nieuw regulier schilderwerk, door de onderhoudsschilder die zelf schildert, met bekende materialen en technieken op basis van gegevens aangeleverd door de kleuronderzoeker of restaurator
  • nieuw decoratie- en restauratieschilderwerk door de restauratieschilder, die schildert op basis van gegevens aangeleverd door een kleuronderzoeker of restaurator
  • conservering (behoud) van bestaand of overschilderd schilderwerk, door of onder leiding van de restaurator die materialen en technieken aanpast om het schilderwerk zo veel mogelijk te behouden en verval tegen te gaan

Wat weleens tot verwarring bij opdrachtgevers leidt: een restauratie-decoratieschilder schildert nieuw werk, een restaurator behoudt bestaand werk. Beide zijn geen beschermde beroepen, iedereen kan zich restauratieschilder of restaurator noemen.

Een decoratie restauratieschilder aan het werkEen decoratie restauratieschilder aan het werk.

Wees kritisch in uw keuze

Wees kritisch in uw keuze voor de juiste specialist(en) voor uw schilderwerk. Kies specialisten die ervaring hebben met historisch waardevolle gebouwen en die zich hoofdzakelijk richten op restauratiewerk van de gekleurde afwerking en schilderingen. Relevante (bij)scholing is ook van belang en kan nodig zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

Zo vindt u een specialist

In het bedrijvenregister op deze website vindt u bedrijven en specialisten die u mogelijk kunnen helpen met uw klus of project. Kies voor een specialist die aangesloten is bij een branche- of beroepsorganisatie en die zich bij voorkeur actief inzet voor de professionalisering van het beroep. Dit kan onderdeel zijn van de indieningsvereisten bij een subsidieaanvraag.

Bij een branche- of beroepsorganisatie kunt u navraag doen naar de juiste specialist voor uw klus:

Samenwerking tussen deskundigen ter bevordering van de restauratiekwaliteitDeskundigen samen aan het werk. Fotografie: Ruth Jongsma Bureau

 

Kwaliteitsnormen en referenties

Ga altijd na wat de status en betekenis is van een lidmaatschap, erkenning, certificering of accreditatie en vraag hoe de kwaliteitsnormen worden getoetst. Het is raadzaam  enkele onderzoeksrapporten of restauratieverslagen en referenties op te vragen.

Uitvoeringsrichtlijnen voor schilderwerk

Als u zeker wilt weten of een bedrijf de benodigde specialistische kennis en ervaring in huis heeft, dan kunt u kijken of het bedrijf volgens de uitvoeringsrichtlijn voor schilderwerk te werk gaat. Ook voor kleurhistorisch onderzoek bestaat een uitvoeringsrichtlijn. Deze en andere uitvoeringsrichtlijnen zijn door bedrijven, overheid en eigenaren samengesteld om de kwaliteit van restauratiewerkzaamheden aan historische panden te waarborgen.

Specialisten laten samenwerken loont

Een goede samenwerking tussen de verschillende partijen is met name van belang voor de kwaliteit en een goed resultaat. Bevorder de samenwerking. Geef bijvoorbeeld een kleuronderzoeker de opdracht om onderzoeks- en beoogde resultaten over te dragen aan de schilder en vice versa. Of laat een restaurator de reinigingsmethode vaststellen in samenwerking met de restauratieschilder. Zie ook de pagina Praktische tips voor enkele aanvullende handreikingen.