U bent hier

Omgevingsvergunning aanvragen

Wellicht heeft u voor uw plan geen omgevingsvergunning nodig. Is dit wel het geval, dan kunt u, uw architect of adviseur de vergunning bij de gemeente aanvragen. Dat kan via het Omgevingsloket Online. Hier kunt u uw aanvraag invoeren met behulp van uw DigiD-inloggegevens. Uw aanvraag komt terecht bij de instantie die het besluit neemt over uw vergunning. Dat is bijna altijd de gemeente en soms de omgevingsdienst. Lees meer over welke werkzaamheden vergunningplichtig zijn en de te nemen stappen voor de vergunningsaanvraag in het artikel Omgevingsvergunning op deze website.

Reguliere en uitgebreide procedures

Bij kleine ingrepen hoeft de gemeente alleen advies te vragen aan de plaatselijke monumentencommissie en wordt binnen acht weken een beslissing genomen. Aanvragen voor meer ingrijpende werkzaamheden aan rijksmonumenten verlopen via de uitgebreide procedure en nemen maximaal zes maanden in beslag; het beoordelen kost meer tijd en de gemeente wint behalve bij de plaatselijke monumentencommissie ook advies in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Wanneer het in zo’n geval om een monument gaat dat buiten de bebouwde kom van een stad of dorp ligt, vraagt de gemeente ook advies aan de provincie. Deze uitgebreide procedure is van toepassing als het gaat om:

  • (gedeeltelijke) sloop;
  • ingrijpende wijziging;
  • functiewijziging van het pand of een deel daarvan;
  • reconstructie.

Moment van aanvraag

Let op: als u eenmaal in het vergunningentraject zit, is er geen tussentijdse aanpassing meer mogelijk! Dat komt omdat de vergunning wordt getoetst op verschillende aspecten. Denk daarbij aan erfgoed maar ook aan brandveiligheid, parkeren, welstand, etc. In de meeste gevallen wordt de vergunningaanvraag ingediend nadat het definitief ontwerp gereed is, vóór de bestekfase. Dit kan echter per project verschillen. Laat u hierbij adviseren door uw architect/adviseur/aannemer.