U bent hier

Beheer en onderhoud

Door een gebruikershandboek te maken hoeft u, of een toekomstige eigenaar van het pand niet opnieuw het wiel uit te vinden. Met welke vakmensen is er gewerkt? Welke installaties zijn gebruikt? Maar denk ook aan de juiste kleurnummers in het geval van schilderwerk. Het onderhoud van een historisch pand komt eens in de 6 tot 10 jaar terug. Dan is het handig om dit soort kennis voorhanden te hebben. In een handboek kunt u vastleggen welke materiaalsamenstellingen, verftypen, houtsoorten etc. zijn gebruikt. Zo kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat een dampdoorlatende verf of pleister wordt overgeschilderd met een afsluitende verf.

Problemen monitoren

Wanneer zich problemen voordoen zoals vochtoverlast of een slechte luchtkwaliteit, probeer dan over een langere periode bij te houden en te documenteren om welke verschijnselen het gaat en welke relatie er lijkt te zijn met weersomstandigheden of gebruik. Voor de deskundige is dergelijke informatie onmisbaar om de exacte oorzaak van het probleem te vinden.

Gebruikers informeren en betrekken

Heeft u te maken met andere gebruikers of huurders? Betrek hen bij het wel en wee van het gebouw en vertel ze welke aspecten van het gebouw monumentaal zijn. Zorg voor draagvlak en begrip. Kweek goodwill zodat uw huurders ook in het belang van het monument willen handelen. Maak een gebruikershandboek om ze hierbij te helpen. Daarnaast is het ook zinvol om juridisch vast te leggen wat wel en wat niet mogelijk is in het pand. Zo kunt u bijvoorbeeld vastleggen in het huurcontract dat een muurschildering van grote monumentale waarde niet mag worden aangetast.

Onderhoudsplan

Eigenaren hebben vaak de wens om hun onderhoud grootschalig aan te pakken, zodat ze de komende 50 jaar geen omkijken meer hebben naar hun pand. Bij een monumentaal gebouw zit u echter vast aan regulier onderhoud met tussenpozen van ongeveer 6 à 10 jaar. Door uw pand regelmatig te onderhouden, kunt u grootschalige restauratietrajecten voorkomen. Dat is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van het monument. Hoe langer een historisch gebouw immers wordt verwaarloosd, des te ingrijpender de werkzaamheden om het gebouw te herstellen. Voorbeeld: wanneer een dakgoot lekt, leidt dat vaak tot gevolgschade zoals een verrotte kapvoet of vocht- en zoutschade aan het stucwerk. Maak daarom een onderhoudsplan waarin u het onderhoud van de komende jaren vastlegt, maar ook stilstaat bij wat er moet gebeuren in het geval van calamiteiten. Met dit onderhoudsplan begint dit stappenplan weer van voren af aan. Wanneer het weer tijd is voor onderhoud, begint u weer bij stap 1