U bent hier

Alles over

Wetten en regels bij monumenten

Erfgoedwet en Omgevingswet

Erfgoedwet en Omgevingswet

De Erfgoedwet heeft de Monumentenwet 1988 vervangen als het gaat om gebouwde monumenten en archeologie. Daarnaast gaat de Erfgoedwet ook over roerend erfgoed. Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, zoals vergunningen, gaan naar de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt.

Voor wie?

Iedereen die cultuurgoederen en erfgoed gebruikt of zich daar professioneel mee bezighoudt, kan in aanraking komen met de Erfgoedwet. Vooral:

  • eigenaren van (beschermde) cultuurgoederen of erfgoed, zoals een eigenaar van een monument
  • musea en beheerders van de rijkscollectie
  • archeologen
  • gemeenten en provincies
     

Overgangsregeling

Voor de volgende onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2021:

  • vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten
  • bescherming van stads- en dorpsgezichten
     

Meer lezen

Weten in hoeverre de nieuwe wetgeving op u van toepassing is? U leest er meer over via de verwijzingen hieronder en in de brochures onder Publicaties.

Aanwijzen van rijksmonumenten

In de Erfgoedwet is geregeld hoe monumenten aangewezen kunnen worden als beschermd monument. Er zijn rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten. Uitgangspunt is dat een monument slechts op één lijst voorkomt:
Rijksmonumenten zijn terug te vinden in het Monumentenregister.

Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschermde rijksmonumenten aan. Stads- en dorpsgezichten worden mede door de minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen.
De Rijksdienst wijst nog maar heel beperkt nieuwe monumenten aan. Op dit moment zijn dat vooral gebouwen uit de wederopbouwperiode.

Provinciale monumenten (uitsluitend in Drenthe en Noord Holland) zijn door provincies aangewezen via de eigen provinciale erfgoedverordening.

Veel gemeenten hebben een gemeentelijke monumentenlijst, op basis van een gemeentelijke erfgoedverordening.

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.

Zie ook

Contact

Vragen? Neem contact op met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed