U bent hier

Opstalverzekering

Wat is een opstal verzekering?

Ook aan een beschermd monument kan door brand, bliksem of storm schade ontstaan. Zulke risico’s worden verzekerd met een opstalverzekering. Elke huiseigenaar sluit een dergelijke verzekering af. Maar als u een monument bezit zijn er diverse aandachtspunten. Deze hebben vooral te maken met het herstel van monumentale onderdelen. 

Herstel van schade

Het herstel van schade aan een monument is kostbaarder dan aan een pand zonder monumentale status. U mag niet alle materialen zomaar gebruiken en een beschadigd onderdeel mag niet klakkeloos vervangen worden. Samen met uw verzekeraar kijkt u hoe u deze hogere herstelkosten het beste kan verzekeren. Vraag altijd bij uw gemeente na of er een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.

Wat als uw pand deels verloren is gegaan

In overleg met de monumentenambtenaar van uw gemeente bekijkt u wat u gaat herstellen of reconstrueren en wat aanvaardbaar herstel van de schade is in de vorm van nieuwbouw. Als eigenaar bent u verplicht er alles aan te doen om de monumentale waarde van het pand te behouden. Uw opstalverzekering zal het kostbare herstel van de monumentale waarden moeten dekken.

Geen monumentale waarde meer

Er hoeft geen verzekering te worden afgesloten voor de totale herbouwwaarde van het monument. Als het historische materiaal en de onderdelen die samen het object vormden helemaal verloren zijn gegaan, is de waarde er vanuit het oogpunt van monumentenzorg niet meer. Als er geen sprake meer is van monumentale waarde, dan zal een procedure tot beëindiging van de bescherming volgens de Erfgoedwet worden gestart. Voor de sloop van de restanten is altijd een vergunning nodig.

Vorkclausule

Onderverzekering moet altijd worden voorkomen omdat het nadelige gevolgen heeft voor u als eigenaar maar ook voor uw beschermde monument. Er moet een zodanige verhouding tussen de verzekerde som en de waarde van uw monument zijn dat u als eigenaar bij schade aan het pand niet aansprakelijk wordt gesteld. Hiervoor is de vorkclausule ontwikkeld.

Bij deze verzekeringsvorm wordt niet de herbouwwaarde van het beschermde monument verzekerd, maar een bedrag dat voldoende is om bij gedeeltelijke schade deze goed te kunnen herstellen. Wanneer het pand geheel verloren is gegaan moet u het pand met de verzekeringsuitkering kunnen herbouwen. De clausule noemt het bedrag (of het percentage van de verzekerde som) dat ten hoogste wordt uitgekeerd.

Tips voor het afsluiten

•    Zorg ervoor dat de verzekeraar weet dat het om een monument gaat.
•    Laat de verzekeraar een clausule opnemen dat de eventuele hogere herstelkosten als gevolg van de monumentale status ook gedekt zijn.
•    Een bouwhistorisch rapport geeft u inzicht in de monumentale waarden van uw monument en kan de verzekeraar helpen bij het vaststellen van het te verzekeren bedrag.

Zie ook

  • DonatusBekijk de mogelijkheden bij Donatus