U bent hier

CAR-verzekering

Wat is een CAR- verzekering?

De Construction All Risk (CAR) verzekering biedt dekking tegen schade die tijdens onderhoud of restauratie wordt aangericht.

Waarom een CAR- verzekering?

Tijdens een restauratie vinden er werkzaamheden plaats die een dusdanig risico met zich meebrengen dat dit niet gedekt is door uw ‘gewone’ opstalverzekering of aansprakelijkheidsverzekering. 

Dekking

Er bestaat geen standaardpolis voor een CAR verzekering. Doorgaans is de CAR-polis in rubrieken verdeeld, waarmee u de polis aan uw eigen wensen aan kunt passen. Belangrijke zaken zijn:

Schade aan de werkzaamheden

"Het werk" vormt de basis van de CAR-verzekering. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld materiële schade aan het werk ten gevolge van bijvoorbeeld brand, diefstal, vandalisme, storm, ondeskundig handelen en gebrekkige bouwmaterialen.

Aansprakelijkheidsrisico

Hierbij kunt u denken aan schade aan naburige panden van het te restaureren monument ten gevolge van afwaaiende nieuwe dakpannen, het omvallen van bouwhekken, trillingsschade ten gevolge van heiwerk maar bijvoorbeeld ook schade in de omgeving door het onttrekken van water uit de grond door middel van bronbemaling. Ook kan dekking worden gegeven voor persoonlijk letsel of een sterfgeval ten gevolge van de uitvoering van de restauratie.

Afsluiten

Uw aannemer

Als uw aannemer u vertelt dat de CAR-verzekering geregeld is, vraag dan een kopie van de polis. Zo ziet u voor welke rubrieken er dekking is en hoe groot het eigen risico van de aannemer is. Als het eigen risico van de aannemer erg hoog is, loopt u als eigenaar alsnog een risico indien er zich een calamiteit voor doet.

U sluit zelf de CAR-verzekering af

  • Als er meerdere uitvoerders zijn
  • U voert zelf werkzaamheden uit en/of u stuurt diverse onderaannemers aan. Kortom u heeft geen hoofdaannemer die ervoor zorgt dat de gehele restauratie uitgevoerd wordt. In geval van schade moet dan voorkomen worden dat de verzekeraars naar elkaar gaan wijzen. Als u als eigenaar de polis zelf afsluit dan weet u zeker dat alle betrokkenen op de polis zijn gedekt en dat hierover geen discussie ontstaat.
  • Als werkzaamheden schade kunnen toebrengen aan buren: omwonenden wenden zich bij overlast en/of schade door de restauratiewerkzaamheden in eerste instantie tot u als eigenaar. Als u zelf een verzekering heeft afgesloten bij een verzekeraar is het gemakkelijk om over probleemgevallen contact te hebben met uw verzekeraar dan wanneer u dit via uw aannemer moet spelen.
  • Als u twijfelt aan de financiële situatie van de aannemer: als de aannemer tijdens de restauratie failliet gaat kan een schade-uitkering uit hoofde van de door hem afgesloten CAR-verzekering in de failliete boedel vallen. Als u zelf de CAR-verzekering afsluit loopt u dit risico niet.

Deze verzekering is een verplichting als aan u een Restauratiefonds-hypotheek van het Nationaal Restauratiefonds verstrekt wordt.

Zie ook

  • DonatusLees meer over de mogelijkheden bij Donatus