U bent hier

Vergunningscheck en vooroverleg

De aanvraag van een omgevingsvergunning beïnvloedt de planning en de complexiteit van een project. Zoek dan ook bijtijds uit of u voor uw ingreep een vergunning nodig hebt. U kunt dit zelf doen door middel van de vergunningencheck op de website van het Omgevingsloket. Let op: in dit stadium is het nog niet nodig om een vergunning aan te vragen. Hebt u echter een vergunning nodig, dan kan het zinvol zijn om vóór de planvorming met uw gemeente in gesprek te gaan over wat er mogelijk is en wat niet.

Overleg gemeente

Met welke medewerker(s) u in gesprek gaat, verschilt per gemeente. Sommige gemeenten beschikken over een medewerker die zich specifiek met monumenten bezighoudt, maar u kunt ook te maken krijgen met de medewerker vergunningverlening. Wanneer er al een plan op hoofdlijnen is, kan ook de plaatselijke monumentencommissie in dit stadium al aanschuiven. In het geval van complexere trajecten bij rijksmonumenten kan ook een medewerker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bij het vooroverleg aanwezig zijn.

In dit gesprek kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Het plan. Wat wilt u precies doen? U hoeft tijdens dit gesprek nog geen kant-en-klaar ontwerp te hebben, als u maar op hoofdlijnen weet wat u van plan bent. Bij de gemeente kunnen ze u adviseren over wat er bij uw monument wel en niet mogelijk is.
  • Verplicht bouwhistorisch onderzoek. Soms is een bouwhistorisch onderzoek verplicht bij het aanvragen van een omgevingsvergunning van een beschermd monument of bij pand in een beschermd stads- en dorpsgezicht. Vraag dit na bij uw gemeente.
  • Financiering. U kunt ook informeren naar de financiële mogelijkheden (zie ook stap 4). Bij de gemeente heeft men vaak zicht op lokale en provinciale fondsen waar u eventueel gebruik van kunt maken. In sommige provincies moet de gemeente het project voordragen voor subsidie.
  • Archeologie. Als uw werkzaamheden raakvlakken hebben met archeologie kunt u dit ook tijdens het overleg bespreken. U kunt met archeologie te maken krijgen als er sprake is van een hoge archeologische verwachting of van werkzaamheden onder het maaiveld, bijvoorbeeld in het geval van funderingsverbetering. Het is aan te raden om ook dit bij uw gemeente na te gaan.

Bouwplanoverleg provincie

De meeste provinciale steunpunten cultuurhistorie hebben een maandelijks bouwplanoverleg. Eigenaren, initiatiefnemers en gemeenten kunnen hun plannen tijdens dit overleg voorleggen aan de adviserende partijen. Vertegenwoordigers van de Rijksdienst, de gemeentelijke monumentencommissie en de provincies kunnen bij deze gesprekken aanwezig zijn. Kijk hier voor meer informatie per provincie.