U bent hier

Alles over

Onderhoud en restauratie van uw monument

Rijksmonument restaureren

Inschakelen van een bouwkundig specialist

Voordat u een monumentaal pand koopt of uw pand gaat restaureren, is het verstandig om het pand te laten inspecteren. Zo weet u precies wat de staat van onderhoud is en komt u niet voor grote verrassingen te staan. De Monumentenwacht of een bouwkundige zijn goede partijen voor een aankoop- of bouwkundige keuring. Voor eenvoudiger restauraties kunt u ook een aannemer inschakelen. Vraag aan de aannemer of hij ervaring heeft met de restauratie van monumentale panden. Architecten en aannemers met ervaring in de restauratiebranche vindt u in de bedrijvengids op onze site.

Monumentenwacht

Om een monument in goede staat te brengen én te houden is regelmatige inspectie van groot belang. Daarom werkt de Monumentenwacht op basis van een abonnement. De basis van het abonnement bestaat uit een periodieke inspectie en rapportage. Zowel gemeentelijke, provinciale als rijksmonumenten komen voor een abonnement in aanmerking.

Vooroverleg

U heeft een bouwkundige inspectie laten uitvoeren en u weet nu wat de bouwkundige staat is van uw pand. Om oponthoud in procedures te voorkomen kunt u bij bouwvoornemens het best vroegtijdig contact opnemen met de gemeente, zodat u weet welke eisen er gelden bij de aanvraag tot een vergunning.

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek kan een voorwaarde zijn om van de gemeente een omgevingsvergunning te krijgen. Met een bouwhistorisch onderzoek weet u als eigenaar wat de cultuurhistorische waarde van uw bezit is. Het onderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het plan voor verbouwing of restauratie zodat u de resultaten ervan in het plan kunt verwerken.

Het restauratieplan definitief uitwerken

Als u de historische waarden van het pand kent en weet wat de bouwkundige staat van uw pand is, werkt u het definitieve restauratieplan uit. Dit doet u met behulp van de aannemer of restauratiearchitect. Het restauratieplan is de basis van alle werkzaamheden. Alles is nu geregeld om met uw restauratie te beginnen!

Uitvoerings-richtlijnen voor kwaliteit

De restauratie van een monument moet aan allerlei eisen voldoen. Voor monumenteneigenaren is het niet altijd duidelijk welke eisen ze aan werkzaamheden moeten stellen. Daarom heeft de restauratiebranche kwaliteitsrichtlijnen opgesteld voor restauratie en onderhoud. De kwaliteitsrichtlijnen kunnen u als eigenaar helpen om de gewenste kwaliteit van restauratie vast te leggen. Daarnaast kan het toepassen van de richtlijnen ook voorwaarde zijn voor het krijgen van een vergunning of subsidie, bijvoorbeeld bij de instandhoudingssubsidie. Zie voor een toelichting op de richtlijnen en (verwijzing naar) de richtlijnen onderstaande pagina:

Uitgangspunten voor restauratie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een aantal uitgangspunten voor goed restaureren ontwikkeld:

  • Zorg dat een ingreep de oorzaak van de schade wegneemt
  • Beperk de omvang van de ingreep zo veel mogelijk
  • Zet in op herstel van historisch materiaal
  • Vervang het materiaal als het op is door hetzelfde materiaal in dezelfde techniek
  • Behandel eerdere restauraties met respect
  • Documenteer de ingrepen

Verzekeringen

Het is in dit stadium raadzaam uw verzekeringen goed te controleren. Tijdens de restauratie is een CAR-verzekering aan te raden. Deze verzekering dekt veel voorkomende risico’s tijdens een restauratie.

Vergunning nodig?

Een monument mag u niet zomaar restaureren of verbouwen. Hiervoor is altijd een omgevingsvergunning nodig. Met het restauratieplan dient u een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente kan controleren of de werkzaamheden volgens de vergunning wordt uitgevoerd.

Financiën

Als belastingplichtig eigenaar van een rijksmonument en als ondernemer heeft u meestal recht op belastingaftrek van de onderhouds- en restauratiekosten. Deze aftrek kan leiden tot een flinke kostenbesparing.
Wanneer u een concreet restauratieplan voor uw rijksmonument heeft, kunt u de fiscale gevolgen van dat plan vooraf door Bureau Monumentenpanden (BBM) van de Belastingdienst vast laten stellen.
Ook kunt u bij het Restauratiefonds informeren of u in aanmerking komt voor (laagrentende) financiering. 

Beëindiging fiscale aftrek onderhoudskosten

Op Prinsjesdag 2016 is het voornemen bekendgemaakt om de fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten te beëindigen. Dit wetsvoorstel is aangehouden: Fiscale aftrek van onderhoudskosten aan rijksmonumenten is in ieder geval in 2017 nog mogelijk. De komende tijd zal meer duidelijk worden over de plannen voor 2018 en verder. 

Kijk hier voor de meest actuele informatie. 

 

Zie ook

Publicaties

Downloads