U bent hier

Alles over

Monumentenzorg

Visiebrief cultuur biedt toekomst voor monumenten

Erfgoed toegankelijk

Erfgoed toegankelijker voor iedereen, dat is één van de belangrijkste speerpunten die Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven deze maand in haar cultuurvisie voor de komende 4 jaren presenteerde. Er komt 325 miljoen extra vrij voor erfgoed, bijvoorbeeld voor inventieve projecten of voor subsidies. Welke plannen zijn er nog meer en wat betekent dat voor u? 

Monumenten toegankelijker maken hoeft niet altijd te betekenen dat ze fysiek worden opengesteld. Ook digitale toegankelijkheid is belangrijk, bijvoorbeeld door informatie, foto’s of de geschiedenis van panden beschikbaar te maken of virtuele rondleidingen aan te bieden.

Right to challenge

Toegankelijkheid betekent ook het betrekken en laten participeren van álle Nederlanders, ook jongeren en mensen met een andere achtergrond. Zo zal erfgoed een rol kunnen spelen als verbindende factor in de samenleving. De Minister voert hiervoor een right to challenge in: burgers en lokale verenigingen krijgen de mogelijkheid om zelf voorstellen in te dienen voor het behoud, gebruik en toegankelijkheid van erfgoed in hun directe omgeving. Het gaat om de sociale waarde van erfgoed. 

Een leefomgeving met karakter

Ook wil de Minister inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. Energiemaatregelen zoals windmolens en zonnepanelen, en ontwikkelingen zoals krimp hebben invloed op het landschap en de fysieke leefomgeving.  Met creativiteit en ontwerp en vanuit onze traditie van vormgeving wil het kabinet meewerken aan oplossingen die bijdragen aan een leefomgeving met karakter en met kwaliteit.

15 miljoen naar Groningse monumenten

Tot slot is één van de maatregelen een bijdrage van 15 miljoen voor Groningse monumenten. Door extra goed onderhoud  kunnen we deze gebouwen beter bestand  maken tegen aardbevingen. Voor monumenteneigenaren komen twee subsidieregelingen  bij de provincie Groningen; één voor groot onderhoud en één voor regulier onderhoud. Ook de provincie en Nationaal coördinator Groningen  betalen hieraan mee.

Plannen concreet in Erfgoed Telt

In de komende tijd zal duidelijker worden hoe de plannen precies zullen worden uitgewerkt. Dit gebeurt onder meer in het project Erfgoed Telt. Volgens planning zal de minister hierover in mei een brief naar de Tweede Kamer sturen. Het geld zal worden verdeeld over projecten,  subsidies en revolving funds die voldoen aan de doelstellingen uit de visiebrief. Monumenten.nl zal u hier de komende tijd van op de hoogte houden.