U bent hier

Alles over

Duurzame en energiebesparende maatregelen

Vergunning bij ingrepen duurzaamheid

Wanneer is een vergunning nodig?

De algemene regel is dat voor wijzigingen aan een monument een omgevingsvergunning nodig is, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Dat geldt ook voor isolerende of energie-opwekkende ingrepen, vooral als de veranderingen onomkeerbaar zijn of zichtbaar vanaf de openbare weg. De maatregelen die bij het ene monument inpasbaar zijn, zijn dat bij een ander wellicht weer niet. Dat kan per gebouw verschillen.

Vergunningvrije werkzaamheden

Treft u maatregelen waarbij uw monument niet of nauwelijks wordt gewijzigd, dan is vaak geen vergunning vereist. Voorafgaand overleg met uw gemeente is aan te raden. Voor wijzigingen aan de buitenzijde van een niet-monumentaal pand in een beschermd gezicht is meestal wel toestemming van de gemeente nodig.

Vergunning aanvragen

U kunt de vergunning digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. De gemeente neemt uw aanvraag in behandeling en is uw vaste aanspreekpunt.

Maatregelen niet toegestaan?

Is het oordeel van de gemeente dat de historische waarden van het monument bovenmatig worden aangetast door de maatregelen, dan kan de gemeente besluiten geen vergunning te verlenen. Ook kunnen sommige onderdelen van uw monument beschermd zijn. Uw gemeente kan u hier meer informatie over geven.

Zie ook