U bent hier

Debat Erfgoed Telt en instandhoudingssubsidie 2018

Diverse onderdelen van Kasteel De Haar in Haarzuilens ontvangen instandhoudingssubsidieDiverse onderdelen van Kasteel De Haar in Haarzuilens ontvangen instandhoudingssubsidie
19 september 2018

Op dinsdag 11 september vond in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over de beleidsbrief Erfgoed Telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving die op 22 juni 2018 verscheen. In deze brief is het erfgoedbeleid voor de komende drie jaar uitgewerkt.

De pijlers van Erfgoed Telt zijn

  • instandhouding van erfgoed
  • het erfgoed in onze leefomgeving
  • de verbindende kracht van erfgoed

Tijdens het debat stelden D66, VVD, CDA, PvdA, PVV, CU, GL, SP en SGP vragen aan minister Van Engelshoven. De vragen gingen onder andere over de fiscale aftrek en de voorgestelde nieuwe subsidieregeling, over betwist erfgoed, over kerkinterieurs en over archeologie. Er zijn 11 moties ingediend waarvan er zeven zijn aangenomen. Een overzicht van de moties is terug te vinden op de website van de Tweede Kamer.

Het stukken van het debat over bescherming behoud van erfgoed zijn terug te vinden op de website van de Tweede Kamer. Tijdens het debat heeft minister Van Engelshoven aangegeven dat nog eens 5 miljoen euro extra beschikbaar komt voor de omzetting van de fiscale aftrek naar subsidie. Dit zal op Prinsjesdag terug te zien zijn in de Rijksbegroting.

Intussen is ook bekendgemaakt welke aanvragen voor instandhoudingssubsidie 2018 zijn toegekend. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzond onlangs de beschikkingen aan de monumenteigenaren die eerder dit jaar subsidie hebben aangevraagd. De subsidieregeling bepaalt dat het Rijk maximaal 50% bijdraagt aan de uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan.

Alle 1581 aanvragen voor gebouwde, groene en archeologische monumenten die aan de criteria van de regeling voldeden, zijn gehonoreerd. 182 aanvragen vielen buiten de reikwijdte van de regeling of waren onvoldoende onderbouwd. Kijk voor de lijst met toekenningen op www.cultureelerfgoed.nl.