U bent hier

Zuid-Holland: Wijziging subsidie voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten

foto provincie Zuid-Holland
21 november 2019

Eigenaren van rijksmonumenten in Zuid-Holland kunnen bij de provincie een subsidie aanvragen, voor restauratie en/of herbestemming (toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen). De subsidieregeling is vernieuwd. Hiermee zal onder meer de praktische afhandeling van de subsidies in 2020 beter verlopen. 

  • Ook kunt u vanaf 2020 subsidie voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen aanvragen zonder dat er sprake is van een door de provincie verstrekte restauratiesubsidie. Voorheen was deze subsidie wel gekoppeld aan het verkrijgen van een subsidie voor restauratie. Van 1 mei 2020 tot 1 juli 2020 kan hiervoor een subsidieaanvraag worden ingediend.
  • De wijziging maakt het mogelijk om voor de financiering een lening van het Restauratiefonds te combineren met provinciale subsidie van de provincie Zuid-Holland.
  • De indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor restauratie blijft ongewijzigd. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 1 december 2019 tot 1 maart 2020. 
  • Daarnaast komt klinkend erfgoed, zoals een kerkorgel, eerder in aanmerking voor subsidie.