U bent hier

Vraag nu herbestemmingssubsidie aan

herbestemmingssubsidie
11 oktober 2018

Herbestemming blijkt voor veel historische panden een moeilijke opgave. Bij kerken, schuren of industriële gebouwen maakt de indeling of locatie het lastig om een nieuwe functie te vinden. Dergelijke herbestemmingen gaan dan ook met hogere kosten en risico’s gepaard dan een reguliere verbouwing. Daarom is er de herbestemmingssubsidie, die een bijdrage levert aan de onderzoekskosten naar een succesvol plan voor een nieuwe bestemming. U kunt nu uw aanvraag indienen tot en met 30 november.

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten, zoals de subsidie voluit heet, moet voorkomen dat lastig te herbestemmen monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde lang leegstaan. Ze biedt daarom een bijdrage aan onderzoek naar de haalbaarheid van de plannen, maar ook aan de kosten om het pand tussentijds wind- en waterdicht te houden. De overheid trekt dit jaar € 2,4 miljoen uit voor de regeling.

Niet voor woonhuizen

De herbestemmingssubsidie is bedoeld voor lastig te bestemmen bouwwerken en geldt dus niet voor woonhuizen. Wel is het zo dat de subsidie niet alleen voor monumenten bedoeld is. Gebouwen zonder deze status die wél een bijzondere cultuurhistorische waarde hebben, komen ook in aanmerking. Een verklaring daarover van het college van B&W is voldoende.

Aanvragen

Komt uw bouwwerk in aanmerking en bent u geïnteresseerd? Kijk op onze site voor uitgebreidere informatie en de aanvraagformulieren. Aanvragen kan schriftelijk van 1 oktober tot en met 30 november 2018.

Lees ook het bijbehorende persbericht op de site van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed.