U bent hier

Aanvragen subsidie herbestemming mogelijk vanaf 1 oktober 2018

Een voorbeeld van een herbestemmingsprojectEen voorbeeld van een herbestemmingsproject.
17 september 2018

Eigenaren en belanghebbenden van monumenten of gebouwen met cultuurhistorische waarde kunnen vanaf 1 oktober weer een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten. Met deze subsidie kunnen zij een bijdrage ontvangen voor onderzoek naar de mogelijkheden van herbestemming van een pand. In geval van leegstand is het vaak nodig het pand tussentijds wind- en waterdicht te maken. Ook hiervoor is subsidie beschikbaar.

Subsidie aanvragen in 2018?

Herbestemmingssubsidie aanvragen kan schriftelijk van 1 oktober tot en met 30 november 2018. De aanvraagformulieren kunt u alvast vinden op de pagina Herbestemmingssubsidie aanvragen

Subsidie voor onderzoek

Eigenaren en belanghebbenden kunnen in deze periode subsidie voor onderzoek aanvragen. Belanghebbenden moeten voor het laten uitvoeren van een onderzoek wel toestemming hebben van de eigenaar.

Subsidie voor wind- en waterdichtmaatregelen

Voor het nemen van wind- en waterdichtmaatregelen kunnen alleen eigenaren subsidie aanvragen. Bij deze aanvraag moet u ook een begroting/offerte opgesteld volgens de hoofdstructuur van het Stabu (standaard besteksysteem) meesturen. U kunt hiervoor het begrotingsmodel gebruiken van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Meer over deze subsidieregeling kunt u lezen op: www.monumenten.nl/subsidieherbestemming.
U vindt hier ook het aanvraagformulier en het begrotingsmodel dat u vanaf 1 oktober kunt indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Subsidieregeling voorkomt leegstand

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en gebouwen met cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten die hun functie hebben verloren, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. De regeling geldt voor gebouwen die niet eenvoudig zijn her te bestemmen, zoals kerken, industriegebouwen en scholen en staat open voor zowel gemeentelijke, provinciale en rijksmonumenten als voor gebouwen met cultuurhistorische waarde (door de gemeente erkend).

2,4 mln euro voor herbestemmingssubsidie

Jaarlijks reserveert het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro voor de herbestemmingsregeling. Hiervan gaat 1,7 miljoen euro naar onderzoek en 0,7 miljoen naar maatregelen voor het wind- en waterdicht maken van panden.