U bent hier

Aanvraag woonhuissubsidie voorbereiden

06 maart 2019

Particuliere eigenaren van woonhuis-rijksmonumenten kunnen woonhuissubsidie aanvragen. Ze kunnen dat voor het eerst doen tussen 1 maart en 30 april 2020 voor gemaakte subsidiabele kosten in 2019.

Verwacht u dat deze onderhoudskosten in 2019 € 70.000 of meer zullen zijn, dan kunt u uw subsidieaanvraag nu al voorbereiden. Zo moet u een inspectierapport op laten stellen. En u kunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed laten berekenen welke van de te maken kosten voor subsidie in aanmerking komen.

De instandhoudingssubsidie voor woonhuis-rijksmonumenten vervangt de fiscale aftrek voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten. Deze woonhuissubsidie is een tegemoetkoming in de instandhoudingskosten van rijksmonumenten met een woonfunctie. Op cultureelerfgoed.nl vindt u het dossier Woonhuissubsidie

Alles over