U bent hier

Aantal aanvragen instandhoudingssubsidie 2018

J.P. Thijssepark in Amstelveen
16 mei 2018

Dit jaar heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 1744 subsidieverzoeken ontvangen voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Van deze 1744 aanvragen is meer dan 75% digitaal ingediend. 

Heeft u dit jaar instandhoudingssubsidie aangevraagd, dan hoort u uiterlijk 31 augustus of u de subsidie toegekend krijgt of niet.

Op dit moment controleert de Rijksdienst of alle subsidieaanvragen compleet zijn. Wanneer er informatie ontbreekt, ontvangt u per post de vraag om aanvullende informatie. Op Alles over instandhoudingssubsidie vindt u meer informatie over de vereiste bijlagen.

Heeft u een vraag hierover? Bel dan op werkdagen met de InfoDesk van de Rijksdienst: 033-421 74 56.

Voorrang werelderfgoederen en professionele organisaties

Eigenaren van monumenten die deel uitmaken van werelderfgoederen en professionele organisaties voor monumentenbehoud hebben voorrang bij het toekennen van de instandhoudingssubsidie. Het resterende budget wordt verdeeld over grote en kleine objecten.

Kijk voor het aantal subsidieaanvragen sinds 2006 op de Erfgoedmonitor van de Rijksdienst.