U bent hier

Nieuws

 • Schilderwerk aan een monument

  Extra budget voor instandhoudingssubsidie

  11 januari 2019 -

  Vanaf 1 februari tot en met 31 maart 2019 is het weer mogelijk om instandhoudingssubsidie aan te vragen, voor de periode 2020-2025. Sinds 11 januari kunt u uw aanvraag voorbereiden via de formulieren op deze website en binnenkort ook via het digitale subsidieportaal. De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) gaat over planmatig, sober en doelmatig onderhoud. Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunnen subsidie aanvragen voor kosten van werkzaamheden die bijdragen aan de instandhouding van het rijksmonument. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op. De Sim is op enkele punten gewijzigd. Zo is het subsidiepercentage voor nieuwe aanvragen verhoogd van 50% naar 60%. Om te voorkomen dat door deze verhoging minder subsidieaanvragen kunnen worden...

 • Subsidie voor monumenten

  Kwaliteitstoets op monumentensubsidie

  18 december 2018 -

  Om bewoonde monumenten in goede staat te houden komt er een subsidie woonhuismonumenten. Voorheen was deze subsidie een fiscale aftrek. Door de wijziging kan er een kwaliteitstoets worden ingevoerd. Door zo’n toets gaat het geld naar waar het voor bedoeld is; het onderhoud van de monumentale onderdelen van monumenten. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Van Engelshoven waardoor dit mogelijk wordt. Minister Van Engelshoven: “Dit is een belangrijke stap om ons erfgoed te behouden en aantrekkelijk te houden voor bezoekers en bewoners. Overal in Nederland zijn molens, kastelen, archeologische vindplaatsen, woonwijken en landschappen. Deze monumenten houden de geschiedenis actueel en raken mensen. Zij vertellen verhalen over waar we vandaan komen, wie wij zijn...

 • Diverse onderdelen van Kasteel De Haar in Haarzuilens ontvangen instandhoudingssubsidie

  Debat Erfgoed Telt en instandhoudingssubsidie 2018

  19 september 2018 -

  Op dinsdag 11 september vond in de Tweede Kamer een plenair debat plaats over de beleidsbrief Erfgoed Telt - De betekenis van erfgoed voor de samenleving die op 22 juni 2018 verscheen. In deze brief is het erfgoedbeleid voor de komende drie jaar uitgewerkt. De pijlers van Erfgoed Telt zijn instandhouding van erfgoed het erfgoed in onze leefomgeving de verbindende kracht van erfgoed Tijdens het debat stelden D66, VVD, CDA, PvdA, PVV, CU, GL, SP en SGP vragen aan minister Van Engelshoven. De vragen gingen onder andere over de fiscale aftrek en de voorgestelde nieuwe subsidieregeling, over betwist erfgoed, over kerkinterieurs en over archeologie. Er zijn 11 moties ingediend waarvan er zeven zijn aangenomen. Een overzicht van de moties is terug te vinden op de website van de Tweede Kamer....