U bent hier

Nieuws

  • monumentale tuin

    Vijf aandachtspunten voor monumentale tuinen

    09 mei 2018 -

    Nederland telt zo’n 1400 groene monumenten, waaronder veel tuinen en parken. Die variëren van de parkaanleg rond buitenplaatsen of landhuizen tot kloostertuinen en hofjes. Tel daarbij op dat de kijk op tuinaanleg in de loop der eeuwen sterk is veranderd en het levert een enorm gevarieerde collectie monumentale tuinen op. Van sterk gecontroleerde tuinen  met ingewikkelde patronen tot natuurlijke tuinen of stadsparken voor sport en recreatie, alle stijlen en visies zijn vertegenwoordigd. Het groene erfgoed bestaat vooral uit stadsparken, plantsoenen en verdedigingswerken. Maar, zegt Natascha Lensvelt van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: “Lang niet al het groene erfgoed is beschermd. Bovendien wordt het groen soms apart en soms samen met de bebouwing aangewezen. Het maakt dat...