U bent hier

Nieuws

  • De watertoren in Stadskanaal, een rijksmonument uit 1935. Monumentnummer 516263. Foto: Beeldbank RCE

    Herbestemmingssubsidie 2018 verleend

    06 maart 2019 -

    Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2018 ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is 1,7 miljoen euro bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en 700.000 euro voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Aanvragers konden tot en met 30 november 2018 een subsidieverzoek doen. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 28 februari 2019 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers. In totaal ontving de Rijksdienst 393 subsidieaanvragen voor 421 monumenten. 374 subsidieverzoeken kwamen binnen voor het instellen van een herbestemmingsonderzoek. Daarvan zijn er 267 gehonoreerd. Voor de wind- en...