U bent hier

Nieuws

 • De watertoren in Stadskanaal, een rijksmonument uit 1935. Monumentnummer 516263. Foto: Beeldbank RCE

  Herbestemmingssubsidie 2018 verleend

  06 maart 2019 -

  Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft het ministerie van OCW in 2018 ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Van dit bedrag is 1,7 miljoen euro bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en 700.000 euro voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. Aanvragers konden tot en met 30 november 2018 een subsidieverzoek doen. De aanvragen zijn de afgelopen weken beoordeeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 28 februari 2019 zijn de definitieve besluiten verzonden naar de aanvragers. In totaal ontving de Rijksdienst 393 subsidieaanvragen voor 421 monumenten. 374 subsidieverzoeken kwamen binnen voor het instellen van een herbestemmingsonderzoek. Daarvan zijn er 267 gehonoreerd. Voor de wind- en...

 • 30 november laatste dag herbestemmingssubsidie 2018 aanvragen

  28 november 2018 -

  Aanstaande vrijdag, 30 november, is de laatste dag dat u uw aanvraag voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten in 2018 kunt indienen. Om zeker te zijn dat uw aanvraag op tijd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed binnen is, dient u deze uiterlijk vrijdag per post te versturen. In dat geval moet uw aanvraag voorzien zijn van een poststempel van 30 november 2018. U kunt uw aanvraag ook persoonlijk afgeven aan de balie van ons kantoor, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort. Dat kan t/m 30 november 17.00 uur. Het is niet mogelijk om uw aanvraag per e-mail in te dienen.