Wederopbouwgebieden

Tijdens de wederopbouw in de jaren 1940 -1965 zijn diverse gebieden in Nederland opnieuw ingericht of zelfs ontstaan: nieuwe verkavelingspatronen, nieuwe ideeën over de inrichting van wijken en nieuw land door inpoldering. Dit ging gepaard met innovatieve ontwerpen, zowel bij stedelijk herstel en uitbreiding als bij de herinrichting van het landelijk gebied.

Dertig gebieden aangemerkt als toonbeeld

Om de meest bijzondere eigenschappen te beschermen, selecteerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden die van nationaal belang zijn voor deze periode. Deze toonbeelden van de wederopbouw bieden inspiratie voor nieuwe initiatieven en projecten in andere wederopbouwgebieden. 

  De dertig gebieden hebben geen beschermde status. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt afspraken met de betrokken gemeenten om rekening te houden met de kernkwaliteiten van het wederopbouwgebied.

  De Noordoostpolder is een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang
  Afbeelding
  Onderzoek

  Kaart Wederopbouw

  De 30 aangemerkte gebieden zijn onderverdeeld in drie gebiedstypen:

  1.  Wederopbouwkernen: de herstelde oorlogsschade
  2.  Naoorlogse woonwijken: de planmatige uitbreidingswijken
  3.  Landelijke gebieden: agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden
  Afbeelding
  Wederopbouw

  Uitgelicht

  Onderstaande initiatieven geven u meer inzicht in een drietal wederopbouwgebieden.

  • Weg van de Wederopbouw

   Rhenen, Wageningen, Renkum en Arnhem werden in WO II zwaar getroffen. De Stichting Wederopbouw Architectuur Renkum wil met het initiatief De Weg van de Wederopbouw het verhaal over de wederopbouw (periode 1940 – 1966) van het gebied vertellen aan de hand van een route die Rhenen, Wageningen, Renkum en Arnhem verbindt.

  • Wederopbouwmuseum Van Eesteren Amsterdam

   Het Van Eesterenmuseum geeft u een leuke inkijk in de wederopbouwperiode van Amsterdam. Het museum is gevestigd in een pand uit de jaren '50, oorspronkelijk opgezet als huishoud- en technische school. Naast een bezoek aan het museum zijn ook buitenwandelingen en excursies mogelijk. Er vinden regelmatig tentoonstellingen plaats.

  • Rondleidingen langs Rotterdamse Wederopbouw kunstwerken

   Wat is de betekenis, toen en nu, van de Rotterdamse kunstwerken die in de wederopbouwperiode zijn gemaakt? Platform Wederopbouw Rotterdam maakt voor speciale gelegenheden zoals Opbouwdag en de Dag van de Architectuur, wederopbouwrondleidingen op maat. Op deze manier leer je elke keer een ander stukje van de Rotterdamse wederopbouw kennen.

  Meer over de wederopbouw

  Bijna 200 bouwwerken uit de periode 1940 - 1965 zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de rijksmonumentenlijst geplaatst.

  Naar boven