Monumenten uit de wederopbouwperiode

Nederland wist uit de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog te herrijzen. Tussen 1940 en 1965 werden zo'n 2,5 miljoen bouwwerken neergezet. Bij het herstel van de immense oorlogsschade is ook de kans gegrepen om vernieuwingen door te voeren in de architectuur.

Herstel en vernieuwing

De periode 1940-1965 is een periode van herstel van oorlogsschade en van schaarste, maar ook van optimisme en vernieuwing. Kenmerk voor deze naoorlogse jaren is de introductie van nieuwe architectuur, nieuwe materialen, nieuwe verkavelingspatronen, een nieuwe wijkopbouw met veel groen en ruimte en een steeds belangrijkere rol voor het verkeer.

De vroeg-naoorlogse bouwwerken zijn over het algemeen economisch afgeschreven, technisch en fysiek verouderd en aan modernisering toe. Aanpassingen en hergebruik zijn meestal goed mogelijk, maar vaak wordt besloten tot sloop en vervangende nieuwbouw. Hierdoor dreigt waardevol erfgoed van de wederopbouw te verdwijnen.

Naoorlogse kerk in Nagele
Afbeelding
Wederopbouw

Beste bouwwerken aangemerkt als rijksmonument

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderzoekt, waardeert en selecteert de architectuur en stedenbouw uit de periode 1940-1965. De beste bouwwerken worden aangewezen als rijksmonument. Het gaat om excellente bouwwerken in de ontwikkeling van de architectuur, bouwtechniek of ruimtegebonden kunst.

De aanwijzing is opgesplitst in twee fases:

  1. Uit de periode 1940-1958 zijn 100 bouwwerken geselecteerd en (op een paar na) op de rijksmonumentenlijst geplaatst.
  2. In 2013 zijn nog 89 kenmerkende gebouwen uit de periode 1959-1965 geselecteerd.

Interessant om te lezen

Dossier Wederopbouw

U leest meer over de wederopbouwperiode op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Leuk om te lezen: Het wonder van de wederopbouw

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten.

Naar boven