Wederopbouw in Nederland 1940 - 1965

In de wederopbouwperiode werd de oorlogsschade hersteld. Het was een tijd van schaarste, maar ook van economische groei, welvaart, optimisme en vernieuwing. De wederopbouwtijd kreeg al snel het etiket saai, gezapig en braaf opgeplakt. Dat gold ook voor de architectuur, stedenbouw en monumentale kunst. Maar de laatste jaren is er steeds meer belangstelling en waardering voor het erfgoed uit deze periode.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Monumenten in de wederopbouwperiode

De vroeg-naoorlogse bouwwerken zijn over het algemeen economisch afgeschreven, technisch en fysiek verouderd en aan modernisering toe. Aanpassingen en hergebruik zijn meestal goed mogelijk, maar vaak wordt besloten tot sloop en vervangende nieuwbouw. Hierdoor dreigt waardevol erfgoed van de wederopbouw te verdwijnen.

Afbeelding
Wederopbouw

Wederopbouwgebieden

Tijdens de wederopbouwperiode zijn diverse gebieden in Nederland opnieuw ingericht of zelfs ontstaan.

Afbeelding
Onderzoek

Monumentale wandkunst

De wederopbouw en monumentale wandkunst zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de gebouwen in hun voortbestaan worden bedreigd, dan ondergaat deze kunst vaak hetzelfde lot.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) speelt vooral een rol bij rijksmonumenten. Ze wijzen namens de minister van OCW rijksmonumenten aan, verlenen subsidie voor restauratie en onderhoud, houden het rijksmonumentenregister bij en adviseren gemeenten bij ingrijpende wijzigingen van rijksmonumenten.

Naar boven