Belangrijke zaken na uw aanvraag

Wanneer u een subsidie aanvraag heeft ingediend zijn er nog een aantal belangrijke zaken waar u rekening mee moet houden. Denk hierbij aan gewijzigde omstandigheden, subsidieverantwoording en de voorrangsregeling voor als het jaarlijkse subsidiebudget niet voldoende. We vertellen u op deze pagina graag meer over wat dit voor u inhoudt.

Afbeelding
Vergunning verleend

Gewijzigde omstandigheden

Is na het ontvangen van de subsidiebeschikking een van de volgende zaken veranderd?

  • De technische staat van uw monument blijkt slechter dan voorzien.
  • Het pand is van eigenaar veranderd.
  • Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning is geweigerd.
  • U wijkt u af van het ingediende plan.

Deze veranderingen kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Geeft daarom deze veranderingen zo snel mogelijk door aan de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.

Afbeelding
Lijst plantoetsing

Subsidieverantwoording

U heeft een positieve subsidiebeschikking ontvangen. In de beschikking leest u wanneer de subsidie beschikbaar komt. Ook vindt u hier hoe u subsidieverantwoording moet afleggen als dat van toepassing is op uw situatie.

Hoe legt u verantwoording af?
Afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag, zijn er vereisten voor het indienen van een verantwoording. Deze kunt u vinden in de subsidiebeschikking die u ontvangen heeft.

Wat zijn de vereisten per ontvangen subsidiebedrag?
De subsidie wordt achteraf vastgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Minder dan € 25.000
Is uw subsidie lager dan € 25.000 dan hoeft u geen verantwoording af te leggen. De beschikking vermeldt alleen het tijdstip waarop het onderzoek uiterlijk moet zijn afgerond. In het geval van een wind- en waterdicht-subsidieaanvraag het tijdstip waarop de werkzaamheden uiterlijk zijn afgerond.
Wel is het mogelijk dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed na afloop steekproefsgewijs controleert of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de subsidieverplichtingen.

€ 25.000 tot € 35.000
Als de subsidie tussen de € 25.000 en € 35.000 bedraagt, dan kunt u binnen 13 weken na het tijdstip van afronding een aanvraag tot vaststelling indienen. Met het formulier 'prestatieverklaring' kunt u aangeven of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en aan de subsidieverplichtingen is voldaan. U ontvangt de vaststelling in het jaar na afloop van de werkzaamheden.

Afbeelding
Toolbox

Volgorde van toekenning

Wanneer het jaarlijkse budget voor de subsidie niet voldoende is voor de vele aanvragen, geldt een voorrangsregeling.

Haalbaarheidsonderzoek
Bij deze aanvragen is de volgorde:

  1. Professionele organisaties voor monumentenbehoud die eigenaar zijn van monumenten. Deze organisaties zijn op grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten aangewezen.
  2. Overige eigenaren van monumenten.
  3. Professionele organisaties voor monumentenbehoud die belang hebben bij de herbestemming van een monument maar geen eigenaar zijn.
  4. Overige belanghebbenden bij de herbestemming van een monument.

Wind- en waterdicht maatregelen
Bij deze aanvragen is de volgorde:

  1. Professionele organisaties voor monumentenbehoud die eigenaar zijn van het monument.
  2. Overige eigenaren van monumenten.

Belanghebbenden komen niet voor subsidie voor het wind- en waterdicht maken in aanmerking.

Overstijgt de totale subsidievraag het beschikbare budget, dan krijgen aanvragen met de laagste begroting binnen de desbetreffende groep voorrang.

Uw monument verduurzamen

Duurzaam en energiezuinig omgaan met uw monument kan op verschillende manieren. Van kleine maatregelen die u zelf direct doorvoert tot grote ingrepen.

Verhalen over herbestemming

Naar boven