Visiebrief cultuur biedt toekomst voor monumenten

Erfgoed toegankelijker voor iedereen, dat is één van de belangrijkste speerpunten die Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven in 2018 in haar cultuurvisie voor de komende 4 jaren presenteerde. Er komt 325 miljoen extra vrij voor erfgoed, bijvoorbeeld voor inventieve projecten of voor subsidies. Welke plannen zijn er nog meer en wat betekent dat voor u?

Monumenten toegankelijker maken

Monumenten toegankelijker maken hoeft niet altijd te betekenen dat ze fysiek worden opengesteld. Ook digitale toegankelijkheid is belangrijk, bijvoorbeeld door informatie, foto’s of de geschiedenis van panden beschikbaar te maken of virtuele rondleidingen aan te bieden.

Toegankelijkheid betekent ook het betrekken en laten participeren van álle Nederlanders, ook jongeren en mensen met een andere achtergrond. Zo zal erfgoed een rol kunnen spelen als verbindende factor in de samenleving. De Minister voert hiervoor een right to challenge in: burgers en lokale verenigingen krijgen de mogelijkheid om zelf voorstellen in te dienen voor het behoud, gebruik en toegankelijkheid van erfgoed in hun directe omgeving. Het gaat om de sociale waarde van erfgoed. 

Leefomgeving met karakter

Ook wil de Minister inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. Energiemaatregelen zoals windmolens en zonnepanelen, en ontwikkelingen zoals krimp hebben invloed op het landschap en de fysieke leefomgeving.  Met creativiteit en ontwerp en vanuit onze traditie van vormgeving wil het kabinet meewerken aan oplossingen die bijdragen aan een leefomgeving met karakter en met kwaliteit.

Tot slot is één van de maatregelen een bijdrage van 15 miljoen voor Groningse monumenten. Door extra goed onderhoud  kunnen we deze gebouwen beter bestand  maken tegen aardbevingen. Voor monumenteneigenaren komen twee subsidieregelingen  bij de provincie Groningen; één voor groot onderhoud en één voor regulier onderhoud. Ook de provincie en Nationaal coördinator Groningen  betalen hieraan mee.

Ook interessant voor u

Welke financiering past bij mij?

Subsidies, fondsen en leningen: er zijn voor u als monumenteingenaar of -behouder verschillende financiële mogelijkheden. Op deze pagina vindt u een handig overzicht.

Afbeelding
Restauratie

Monumentenzorg in Nederland

Op deze pagina vindt u alles over de monumentenzorg in Nederland. Van uw eerste aanspreekpunt bij een verbouwing tot de subsidies, regelingen en fondsen waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

Verhalen uit de praktijk

Naar boven