Quick Scan: inzicht in te verwachten kosten

Wilt u een monument kopen? Dan is het prettig om de weten welk onderhoud u de eerste tijd te wachten staat. Met de Quick Scan van de Monumentenwacht krijgt u hier snel inzicht in. De Quick Scan biedt ook houvast bij restauraties.

Beschikbare provincies

De scan is beschikbaar in zes provincies, voor zowel gemeentelijke als rijksmonumenten. De Monumentenwachten van deze provincies voeren hem uit. De Quick Scan is in de volgende provincies beschikbaar:

  • Groningen
  • Utrecht
  • Noord-Holland
  • Zuid-Holland
  • Zeeland
  • Limburg

In deze provincies gezamenlijk staan 75% van alle Nederlandse monumenten.

Quick Scan monumentenwacht
Afbeelding
Toolbox

Zo werkt het

Een technisch adviseur van de Monumentenwacht inventariseert welke bouwkundige werkzaamheden minimaal noodzakelijk zijn. Hij maakt daarnaast een begroting voor sober- en doelmatig onderhoud en geeft een inschatting van de werkzaamheden die waarschijnlijk als onderhoudskosten worden aangemerkt en daarmee in aanmerking komen voor financiering via een subsidie of lening. De overige werkzaamheden zijn verbeteringskosten. Zo krijgt u vooraf inzicht in de financiële gevolgen en maakt u een verantwoorde (aankoop)keuze.

Afbeelding
Monument zoeken

Vraag de Quick Scan aan

De Quick Scan is beschikbaar in combinatie met de Restauratiewijzer. Bij deze kosteloze service begeleidt een restauratiecoach u bij de financiering van uw restauratieplannen. Meld u aan voor de Restauratiewijzer en in het contact met de coach komt de Quick Scan vanzelf aan bod.

Monumentenwacht

In Nederland werken meer dan 100 monumentenwachters en bouwtechnisch adviseurs. Verspreid over de provincies inspecteren zij jaarlijks duizenden rijks- en gemeentelijke monumenten of beeldbepalende monumentale objecten.

Verhalen over aankoop

Naar boven